Měsíční plány MŠ – říjen 2018

1.- 5.10.       Téma: Červené jablíčko

3.10.             Zdravá 5 – interaktivní program o zdravém stravování

8. – 12.10.   Téma: Sladká mrkvička

9.10.              Logopedie pro přihlášené děti

12.10.            DRAKIÁDA – Za Modrou hvězdou od 16 do 17 hod.

15. – 19.10.  Téma: Košík plný zdraví

15.10.            DOŽÍNKY

SBĚROVÝ TÝDEN – více informací v MŠ

16.10.           Návštěva místní knihovny od 10:15 hod.

19.10.            EKO hrátky – environmentální výchova v MŠ

19.10.            Den stromů – zasazení stromu v areálu ZŠ a MŠ

22. – 26.10. Téma: Putování za lesním skřítkem

Lesní knížka – společná práce rodičů a dětí

23.10.           Logopedie pro přihlášené děti

29. – 30.10. Podzimní prázdniny – provoz dle počtu přihlášených dětí

31.10.            DIVADLO v MŠ

– Jak včelička zachránila králíčka v 10:45 hod. – vybíráme 50 Kč

JAK USNADNIT DÍTĚTI VSTUP DO DĚTSKÉHO KOLEKTIVU

Vážení rodiče, připravili jsme pro Vás několik důležitých informací a rad, které oceníte před nástupem Vašeho dítěte do kolektivu v naší mateřské škole.

Minimalizace adaptačních problémů

Doporučení, jakým způsobem je vhodné ze strany rodičů přistupovat.
Před samotným nástupem dítěte do školského zařízení je vhodné, aby se rodiče seznámili s MŠ i učitelkami MŠ, což v naší školce umožňujeme při adaptačním programu Miniškolička a také při zápisu dětí do školky. Dále je velice důležité dítě povzbuzovat a chválit, povídat si s ním o dění ve školce, učit jej samostatnosti. U nejmenších dětí je vhodné přinést oblíbený předmět (plyšovou hračku), který slouží jako spojnice s domovem.

Doporučení, jak dítě na adaptaci připravit.
Výhodou pro snazší adaptaci je postupné zvykání dětí na odloučení, připravovat dítě na samostatnost zejména při hygieně, oblékání či stravování. Učit dítě pít z hrnečku, jíst lžící a sedět u stolu při stravování. Děti školkou nestrašit. Pokud bude dítě plakat při předávání, měl by být rodič přívětivý, ale rozhodný. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Nesdělovat dítěti své obavy z adaptace, ale vhodně jej motivovat a chválit.

Informace, jakým způsobem přistupují k adaptaci pedagogové v naší školce.
Snažíme se o individuální přístup k dítěti, po příchodu do školky mají děti na výběr z aktivit podle momentální nálady – výtvarné aktivity u stolečku, hry s hračkami v koutcích, nabídka pomůcek pro pohybovou aktivitu (odrážedla, aktivity rings, obruče aj.), řešení logických úkolů, ale také možnost odpočívání s polštářem na rohové válendě. Většina dětí adaptaci zvládne a paní učitelka motivuje děti zajímavými činnostmi tak, že po chvíli si již pěkně v klidu hrají, malují, nebo se věnují nabízeným didaktickým aktivitám.
S převlékáním na vycházku i při stravování v jídelně nám pomáhá paní školnice.

Dítě a adaptace

Základní přehled toho, co by dítě mělo umět při nástupu do školky:
– používat toaletu
– alespoň částečně se svlékat a oblékat
– sedět po dobu jídla u stolečku
– používat lžíci
– pít z hrnečku
– umýt si ruce a utírat se do ručníku
– setrvat u činnosti 5 – 10 minut
– chodit po schodech s přidržováním zábradlí
– snažit se uklízet hračky
– zvykání na odloučení
– reagovat na pokyn (počkat, podat, přijít aj.)
– pozdravit, požádat, poděkovat
– komunikovat
– používat kapesník

PROGRAM INFORMAČNÍ SCHŮZKY 19.9.2018 – MŠ

 • Počet předškoláků v letošním šk. roce
 • Počet dvouletých dětí ve třídě Sluníček + od 1.9. přijata chůva
 • Hospodaření s darem rodičů v uplynulém šk. roce
 • Dobrovolný dar školce 200 Kč – dle zvážení rodičů – do konce října
 • Poděkování sponzorům za finanční dary a seznámení s pomůckami za ně zakoupenými
 • Poděkování za sladkosti + oslavy v MŠ (svátky, narozeniny)
 • Informace – Vánoční trhy + dílničky
 • Zapojení se do Šablon 2
 • Plavecký výcvik
 • Fotografování dětí s vánoční tématikou
 • Sběr PET vršků a papírů
 • Nejbližší akce MŠ
 • Konzultační hodiny, informace – internet, facebook, nástěnky
 • Vedení dětí k samostatnosti – používání příboru, nůžky, sebeobslužnost
 • Přítomnost pouze zdravých dětí v MŠ, povinnost oznamovat vši.
 • Kroužek logopedie
 • GDPR

Pokračovat ve čtení „PROGRAM INFORMAČNÍ SCHŮZKY 19.9.2018 – MŠ“

DOBROVOLNÝ DAR MŠ 19.9.2018

Milí rodiče, na schůzce dne 19. září 2018 byl projednám návrh na dobrovolný dar rodičů pro školkáčky, který bude využit na nákup cen za soutěže či olympiády, balíčky na Mikulášskou nadílku i další drobnosti k motivovaným dnům. Dle zvážení rodičů činí tato částka 200 Kč na dítě. Prosíme o úhradu do konce října. Děkujeme za děti, které mají z ocenění velkou radost!

– V případě neúčasti Vašeho dítěte na dané akci je dětem předána odměna dodatečně.

Schůzka rodičů 19.9.2018

Milí rodiče, zápis ze schůzky a body programu naleznete na vývěsce v šatně. Podrobnější informace a odpovědi na případné otázky Vám rady zodpoví všechny paní učitelky naší MŠ.

KONZULTAČNÍ  HODINY:

Třída Sluníčka – středa od 13:00  do 14: 00 hod.

Třída Včelky – středa od 15:00 do 16:00 hod.