KNÍŽKA LESNÍHO SKŘÍTKA – MŠ 2018

Milí rodiče, milé děti!

Lesní skřítek nám přinesl do mateřinky novou knížku pohádek, ale všechny písmenka i obrázky se nám někam zatoulaly a rozfoukal je vítr….

Proto si jí společnými silami vytvoříme sami….

Někdo může vymyslet krátkou pohádku, někdo napíše krásnou básničku a někomu jde lépe kreslení a domaluje obrázek….

Ale společně vytvoříme originální knížku na téma: POHÁDKY Z LESA.

Přejeme Vám spoustu nápadů, fantazie a zábavy! A těšíme se na povídání o zvířátkách, vílách skřítcích a třeba i stromech či kytičkách.

Putování za lesním skřítkem 22. – 26.10.2018

Školkáčci z naší mateřinky mají velice rádi pozorování přírody,  motivované úkoly, netradiční výtvarné techniky a hlavně pohádky. Všechny tyto aktivity jsme dětem nabídly v týdnu, který byl pojmenován Putování za lesním skřítkem. Děti z obou tříd pracovaly s přírodninami – tvořily logické řady z ořechů a kaštanů, učily se poznávat stromy a jejich plody, pojmenovávaly zvířata a zvládly nelehké úkoly z pracovních listů. S využitím nových pohádkových pomůcek (Veverka Čiperka, Tři medvědi a Budka) se učily převyprávět text a zvládly předmatematické úkoly. Poslední den týdenního projektu za dětmi zavítal do školky Lesní skřítek, který děti z obou tříd vyzkoušel, co se naučily – třídily a poznávaly větvičky stromů, pojmenovávaly obrázky zvířat, zpívaly písničky a zatancovaly skřítkovi jako veverky. Jako překvapení předal školáčkům knížku lesních pohádek, ale k překvapení všech byla bez písmenek i obrázků. Lesní skřítek proto vyzval děti, aby mu do knihy namalovaly a s pomocí rodičů také vymyslely a napsaly nějaké pohádky o lese. Děti měly ze všeho velkou radost a to je to nejdůležitější!!!