Začátek školního roku v naší mateřince

Po prázdninách nás všechny přivítaly krásně vymalované chodby i šatna a největším překvapením bylo díky panu řediteli Mgr. Karlu Machylovi a jeho iniciativě zapojit MŠ Potštát do projektu Šablony 2 získání prostředků na přijetí chůvy k nejmenším dětem do třídy Sluníček. Od září jsme tak přivítali ve školce paní Marii Jelokovou, díky níž budou mít děti mladší 3 let snazší adaptaci na dětský kolektiv a zvýší se tak jejich bezpečnost hlavně při vycházkách. Děti v září přivítaly všechny paní učitelky spolu s chůvou a díky paní domovnici Maléřové také krásně čisté a voňavé prostředí. Paní učitelky připravily dárečky a výzdobu tříd a školní rok mohl začít. Pro některé nejmenší děti sice s troškou slziček, ale ty se rychle ztratily díky novým hračkám, zpívání, tancování i pohádkám! V průběhu září dojde k modernizaci internetových stránek ZŠ a MŠ. Prosíme tedy o strpení, než opět začnou bez chybiček fungovat. Do té doby se můžete informovat o dění v naší školce na stránkách facebooku. Zde máte možnost nahlédnutí také do fotogalerie.