VYSTOUPENÍ ŠKOLKÁČKŮ PRO SENIORY 9.10.2018

Dne 9.11. v pátek, ve 14,00 hod vystoupí děti ze třídy Včelek se svým programem v sále zámku pro naše seniory. Prosíme rodiče dětí, které půjdou tento den po obědě domů, aby nám je přivedli do zámku ve 13,50 hod. Děkujeme

VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY MŠ 2018

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY

Již tradičně srdečně zveme všechny ochotné a kreativní rodiče, kteří by nám chtěli pomoci s výrobou vánočních dekorací. Tyto dekorace budeme prodávat na vánočních trzích na zámku.

1.12. a také na vánočním ladění v tělocvičně.

Výtěžek z prodeje bude použit na nákup hraček, didaktických pomůcek nebo výtvarného materiálu.

Pokud by Vám tyto termíny z jakýchkoliv důvodů nevyhovovaly, budeme rádi, když nám přispějete jakýmikoliv výrobky vyrobenými doma. Děkujeme

TERMÍNY :

1. dílny 7.11. – středa

2. dílny 14.11. – středa

3. dílny 21.11. – středa

4. dílny 28.11. – středa

Začátek vždy od 15,00 hod ve třídě Včelek.

Měsíční plány MŠ – listopad 2018

1.11. Halloween – hry v tělocvičně, obě třídy. Od 10,00 hod.

5. – 9.11. Téma: Moje tělo. Poznatky o svém těle, péče o zdraví.

7.11. Vánoční, tvořivé dílny od 15,00 hod ve třídě Včelek i pro rodiče.

9.11. Vystoupení pro seniory v zámku 14,00 hod – pouze děti ze třídy Včelek.

12. – 16.11. Téma: Zdravý x nemocný. Rozlišovat zdraví, nemoc, zdravý životní styl.

14.11. Fotografování dětí s vánoční tématikou, p. Šrámek, od 9,00 hod. Ve třídě Sluníček.

14.11. Vánoční, tvořivé dílny od 15,00 hod ve třídě Včelek i pro rodiče.

19. – 23.11. Téma: Příroda se mění.

21.11. Dráčkův den – hry a činnosti motivované draky, obě třídy.

26. – 30.11. Téma: Opakování, přání dětí.

28.11. Vánoční, tvořivé dílny od 15 hod ve třídě Včelek i pro rodiče.

 

KAŽDOU  STŘEDU od 14 do 15 hod – MINIŠKOLIČKA – třída Sluníčka

– Klub pro rodiče s dětmi před zahájením školkové docházky.