Potštátský houslový klíč 26.4.

Děti z obou tříd se v pátek 26.4. zúčastnily akce Potštátský houslový klíč a přítomným učitelů předvedly práci s pomůckami paní Ireny Krškové, která přivádí k hudbě nejen žáky ZUŠ, ale motivuje svými nápady již nejmenší děti školkového věku. Děti ze třídy Sluníček předvedly hru s říkadly a rytmizaci.  Děti ze třídy Včelek pak navazovaly ukázkami práce s notami, předvedly rytmický hmat s obrázky a také chůzi na barevných stupních. Pěkně pracovaly také s novou Montessori pomůckou.

Školkáčci zachraňovali přírodu 25.4.

V rámci oslav Dne Země se každoročně vydáváme školkáčky posbírat odpadky v okolí. Ukázali jsme si, kde jsou v obci kontejnery na tříděný odpad a popovídali si, jak je rozdělujeme. Poučili jsme děti o dodržování čistoty a hygieny a hledali pohozené papírky. Děti se tak samy učily, že není jen tak, vyhazovat cokoliv do přírody. Letošní „nadílka“ nalezených odpadů byla o hodně menší než v předešlých letech a z toho máme všichni velkou radost!

Recyklohraní – třída Sluníčka 25.4.

Nejmenší děti ze třídy Sluníček poznávají nové věci nejen hrou, ale také pozorováním. A tak jsme si ve čtvrtek 25. 4. vytvořili ve školce zeměkouli a povídali si, co je okolo nás hezkého. Když ale přírodu zasypaly odpadky, nikomu se to nelíbilo! A tak jsme si hráli na zachraňování naší planety a učili se třídit odpad a poznávat, z jakého materiálu je vyrobený. Děti byly moc šikovné! A úkol pěkně zvládly! Následovala hra na netradiční hudební nástroje – PET lahve a papírové krabičky, což jsme si velice užili! V závěru jsme se učili dramatizaci a pokoušeli se ukázat, jak bychom si hráli s plastovou lahví. Děti velice překvapily svou fantazii a naši plastovku proměnily v pejska, letadlo, trumpetu aj. To máme ve školce šikulky!!!

 

Netradiční sportování – třída Včelky 23.4.

Při pohybových aktivitách se děti v naší školce učí nejrůznějším dovednostem. Využíváme nejen nové cvičební pomůcky jako jsou například Acticity rings, chůdy, tyče, obruče a kolochodky, ale paní učitelky také vyrábějí pomůcky vlastní – házecí hry, nebo rehabilitační pytlíky plněné luštěninami. Využíváme také spoustu nápadů ze seminářů a internetu.