Výlet – třída Včelky

VÝLET – Dinopark Vyškov
Kdy: 11.6.
odjezd od školy 8:00 hod.
příjezd ke škole 14:00 – 14:30 hod.
Cena: 400,-
Děti s sebou potřebují: batoh, pláštěnku,
pití, papírové kapesníky, pokrývku hlavy,
peníze dle uvážení rodičů.
Dopolední svačinku a oběd dostanou.
Výletu se účastní pouze děti ze třídy Včelky.

Beseda v MŠ – Komunikace napříč generacemi – 27.5.2019

V rámci Šablon II bychom Vás opět rádi pozvali na besedu s koučkou Mgr. Blaženou Mačákovou, která nás již navštívila v Šablonách I. Tentokrát bude její dvouhodinové setkání na téma ,, KOMUNIKACE NAPŘÍČ GENERACEMI .“
Setkání se uskuteční 27.5. 2019 v 16,00 hod ve třídě Včelek. Prosíme o závazné přihlášení do 21.5.2019

Potštátský houslový klíč 26.4.

Děti z obou tříd se v pátek 26.4. zúčastnily akce Potštátský houslový klíč a přítomným učitelů předvedly práci s pomůckami paní Ireny Krškové, která přivádí k hudbě nejen žáky ZUŠ, ale motivuje svými nápady již nejmenší děti školkového věku. Děti ze třídy Sluníček předvedly hru s říkadly a rytmizaci.  Děti ze třídy Včelek pak navazovaly ukázkami práce s notami, předvedly rytmický hmat s obrázky a také chůzi na barevných stupních. Pěkně pracovaly také s novou Montessori pomůckou.