Měsíční plány MŠ – květen 2019

2.5 – 3.5. Téma: U nás doma.
6.5. – 10.5. Téma: Kytička pro maminku.
7.5. Divadlo Šikulka – účastní se obě třídy, od 8:30 hod, vybíráme 45,- Kč.
9.5. Besídka pro maminky –  začátek 15:30 hod.
Vystoupí děti z obou tříd se svým programem.
10.5. Vystoupení v zámku – Den matek od 14:00 hod, jen třída Včelek.
10.5. Fotografování dětí z obou tříd do novin. 8:30 – 9:00.
13.5. – 17.5. Téma: Naše země kulatá.
13.5. – 31.5. Souvislá praxe studentky Trnové S. ve třídě Včelek.
14.5. Malování s malířem p. L. Dostálem. 9:15 – 10:00 hod, pouze třída Včelky,
vybíráme 45,-.
15.5. Plavecký výcvik 11:00 – 12:00 hod.
15.5. Zápis do MŠ na šk. r. 2019/2020 od 14:00 – 16:00 hod ve třídě Sluníček.
20.5. – 24.5. Téma: Polytechnický modul plast.
22.5. Plavecký výcvik 11:00 – 12:00 hod.
23.5. Lesní pedagogika, 8:30 – 12:00 hod, třída Včelky. Šablony II,
projektový den.
24.5. Fotografování p. Šrámek od 9:00 hod ve třídě Sluníček
27.5. – 31.5. Téma: Polytechnický modul textil.
27.5. Komunitně osvětová setkávání, Šablony II.                                         Komunikace napříč generacemi, Mgr. B. Mačáková.
29.5. Plavecký výcvik 11:00 – 12:00 hod.
30.5. Otevřená hodina MAP II. Práce s notami p. Krškové, 8:15 hod.
31.5. Den dětí – soutěže v tělocvičně, obě třídy.
V měsíci květnu proběhne dle počasí ukázka hasičské techniky pro třídu Sluníčka – výlet.

MINIŠKOLIČKA – každou středu od 14 do 15 hod v prostorách třídy Sluníček – předadaptační program pro rodiče a děti před zahájením školkové docházky.