Ukončení školního roku v mateřince

Oslava konce školního roku je v naší mateřince již tradicí a nemohli jsme ji ani letos vynechat. Sešli jsme se společně na pasování školáků, kde se nám nejprve děti představily, popovídaly, co se jim ve školce líbilo a řekly, na co se těší do školy. Následovalo pasování kouzelným mečem, předání kytičky se stužkou na rozlučku se školkou, kterou kamarádům jako překvapení věnoval Alešek a děti si odnesly školkové vysvědčení a balíčky s pomůckami do školy. Následovalo předávání pamětních listů všem školkáčkům s přáním hezkých prázdnin a předání ocenění dětem, které vyhrály ve sběrové soutěži. A pak už se všichni těšili na pohoštění, které nám věnovala rodina Strnadlových a Natálka s Barunkou všem  rozdaly sladké květinky. Nechybělo ani tancování a různé hrátky. Tak jsme se pěkně rozloučili se školním rokem a těšíme se na ten následující!