Máme rádi ovoce – třída Včelky

V rámci tématu Červené jablíčko poznávaly děti ze třídy Včelek ovoce. Učily se plody rozeznávat a pojmenovávat. Třídily je podle toho, jestli roste u nás, nebo je dovážíme z jiných krajin. Zpívaly podzimní písničky, skládaly jablíčkové puzzle, hrály si na obchod a kuchaře. V závěru týdne pak samy vyráběly ovocné jednohubky. Ty pak jako překvapení donesly k ochutnání nejmenším dětem do třídy Sluníček!

Jablíčkový den – třída Sluníčka 4.10.2019

V pátek 4.10.2019 jsme si ve třídě Sluníček uspořádali Jablíčkový den. Nejprve se děti dozvěděly, jak vyroste z jadýrka strom a na něm jablko, zazpívali si o Ančičce a naučili se říkadlo s pohybem Měla babka čtyři jabka. Učili jsme se ukazovat na prstech počet 1 a 5,  kouleli si s míčky jako s jablíčkem a jablka pozorovali všemi smysly. Pochutnávali jsme si na různých odrůdách a děti určovaly, které je sladké a které kyselé. Při vycházkách do okolí jsme hledali jabloně a pozorovali podzim.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S PANÍ ARANŽÉRKOU 27.11.2019 – MŠ

27.11. od 15:30 – 17:30 ve třídě Včelky.

Přijede za námi opět paní Posmyková, která nám pomůže vytvořit vánoční dekorace, kterými si vyzdobíme své domovy. Tvořit budeme z přírodních materiálů a tak se již můžete dívat kolem sebe a sbírat lišejníky, různé druhy šišek, dřevěné špalíčky, zajímavé ,, zlomené větve ,,, ale také skleničky z vypálených svíček aj.. Donést si můžete i dekorace, které máte doma.
Něco k výběru bude i ve školce.
Udělejte si čas a přijděte mezi nás, rády Vás uvidíme. Případní zájemci ať se prosím hlásí ve školce, abychom věděly, kolik nás bude.
Tento program je v rámci Šablon II.

Měsíční plány MŠ – říjen 2019

1.10. – 4.10. Téma: Červené jablíčko
– rozvoj koordinace pohybů, řečových schopností a jazykových dovedností. Pozorování a rozeznávání ovoce všemi smysly, hry a soutěže s jablky.
7.10. – 11.10. Téma: Sladká mrkvička
– poznávání zeleniny všemi smysly, rozpoznávat odlišnosti, výtvarné činnosti motivované zeleninou, hry motivované zeleninou.
14.10. – 18.10. Téma: Košík plný zdraví
– umět rozlišovat ovoce a zeleninu, třídění,rozlišování všemi smysly.
18.10. Eko hrátky
– činnosti venku i ve třídě, zaměřené na environmentální výchovu.
21.10. – 25.10. Téma: Putování za lesním skřítkem
– činnosti zaměřené na poznávání lesa.
25.10. Naše země má svátek – činnosti zaměřené na rozvoj znalosí naší zemi.
29.10. – 30.10. Podzimní prázdniny.                                                                                           – 30.10. z důvodu podzimních prázdnin odpadá Miniškolička

SLUNÍČKOVÁ MINIŠKOLIČKA  – každou středu od 14:00 hod. do 15:00 hod. je pro děti a jejich rodiče otevřená Sluníčková miniškolička, ve které se děti před zahájením školkové docházky připravují na vstup do MŠ. Přijďte si za námi pohrát a seznámit se s prostředím naší mateřské školy a také novými kamarády. VSTUP JE ZDARMA

KROUŽEK ANGLIČTINY – je pro přihlášené děti každé úterý – rozpis dětí zařazených do skupin a jednotlivé časy výuky jsou zveřejněny na vývěsce. Kroužek organizuje Mgr. Kateřiny Smýkalová