Měsíční plán MŠ – leden 2020

6.1. – 10.1. Téma: Zimní sportování.
– Zimní olympiáda – venku i v tělocvičně
– vyhodnocení
13.1. – 17.1. Téma: Škola volá.
14.1. Návštěva 1. třídy v 9:20 hod. – pouze třída Včelky.
20.1. – 24.1. Téma: Masopust.
Vytváření představ o tradicích, hry a dramatizace.
24.1. Kloboukohraní – soutěže a hry s klobouky ve třídách.
25.1. Ples ZŠ a MŠ ve 20:00 hod v sále zámku.
27.1. – 31.1. Téma: Co vyprávěla sněhová vločka
–poznáváme krajiny věčného ledu.
31.1. Pololetní prázdniny – MŠ uzavřena, výměna radiátorů.

MINIŠKOLIČKA – každou středu od 14:00 do 15:00 hodin
ve třídě Sluníčka – Martina Kuchařová
Předadaptační program pro děti a rodiče před zahájením školkové docházky.

ANGLIČTINA – každé úterý – dvě skupiny dětí
– dle rozpisu přihlášených dětí
– Mgr. Kateřina Smýkalová