PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM MŠ POTŠTÁT 1.1.2020

Velice děkujeme všem rodičům a přátelům MŠ Potštát, kteří naši školku podporují nejen věcnými, ale i finančními sponzorskými dary a dále také všem účastníkům vánočních tvořivých dílen. Velký dík patří také maminkám, které nám připravují pohoštění k různým příležitostem! Díky Vám všem můžeme připravovat pro děti pestrý program a zkrášlovat prostředí naší školky.