Příprava žáků k přijímacím zkouškám na maturitní obory

Na naší škole probíhá již od podzimu 2019 pravidelná příprava žáků 9. ročníku k povinným přijímacím zkouškám na maturitní čtyřleté obory. Tato probíhá z předmětů český jazyk a matematika, z nichž budou žáci konat na středních školách přijímací zkoušky. Příprava probíhá ve škole formou zkušebních testů, žáci dostávají také domácí úkoly. V pondělí 9. 3. 2020 budou žáci hlásící se na maturitní obory konat v naší škole přijímačky nanečisto.