Pozastavení kulturních a společenských akcí v souvislosti se šířením koronaviru

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem naší školy, městem Potštát, jsou na měsíc březen 2020 pozastaveny z preventivních důvodů kulturní a společenské akce konané ve škole nebo v potštátském zámku. Z námi pořádaných či spolupořádaných akcí se toto týká především Šibřinek. Nařízením velitele Městské policie Hranice jsou taktéž až do odvolání pozastaveny besedy a přednášky ve školách. Provoz naší školy není v současné době nikterak omezen, jsou přijata opatření pro zvýšení hygieny, žáci jsou poučeni o zásadách dodržování hygieny. O změně situace vás budeme včas informovat.

Karel Machyl, ředitel ZŠ a MŠ Potštát