PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Žáci 9. ročníku, kteří budou konat přijímací zkoušky na střední školy, naleznou na webových stránkách školy v oddíle „základní škola“ záložku „procvičování na přijímací zkoušky.“ Do té budou vyučující českého jazyka a matematiky vkládat cvičení, materiály a případně odkazy sloužící k přípravě na přijímačky.