ZAHÁJENÍ PROVOZU ZŠ

Vážení rodiče,

v reakci na dopis ministra školství ze dne 27. 4. 2020 vás chci informovat o tom, že stále platí termín otevření naší školy pro žáky 1. stupně a to od pondělí 25. května. Dle vyjádření představitelů MŠMT by měly všechny školy obdržet ve formě „manuálu“ na přelomu dubna a května soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast žáků ve výuce.          Do 10. května by také měla být zveřejněna vyhláška k maturitám, závěrečným zkouškám a jednotným přijímacím zkouškám obsahující podmínky, za kterých budou moci žáci skládat uvedené zkoušky.  Je mi líto, že vám nemohu sdělit aktuálně více informací, ale situace se den ze dne vyvíjí.  Do zahájení provozu probíhají v budově naší školy opravy a rekonstrukce a po dobu uzavření školy pokračuje i nadále distanční forma výuky.

V Potštátě dne 30. 4. 2020

Karel Machyl, ředitel školy

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘED NÁSTUPEM DO MŠ POTŠTÁT

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘED NÁSTUPEM DO MŠ POTŠTÁT –   25. květen 2020 (termín nástupu se může změnit dle vývoje epidemiologické situace)

Prevence šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. Vydáno dle doporučení Krajské hygienické stanice v Olomouci 27.4.2020.

Preventivní opatření v MŠ Potštát:

 • Písemné poučení rodičů docházejících dětí, že k pobytu budou přijímány jen zdravé děti, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií je potřeba doložit potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.
 • Rodič dítě předá přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. „ranním filtru“ s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. Před vstupem do třídy bude dítěti změřena teplota a při sebemenším náznaku onemocnění nebude dítě do MŠ přijato.
 • Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu umyje a řádně vydezinfikuje ruce.
 • Vzhledem k velmi specifické situaci  musí děti v MŠ dodržovat speciální hygienická nařízení daná pedagogem.

Další opatření k provozu:

 • Pedagogický personál v MŠ bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu, používání desinfekčních prostředků a dodržování preventivních opatření.
 • O podrobnostech prevence se můžete informovat v MŠ.
 • Desinfekci zajistí MŠ a k osušení rukou připraví jednorázové papírové ručníky.
 • Používat se budou výhradně papírové jednorázové kapesníky a po vysmrkání si dítě vždy umyje ruce mýdlem a vydezinfikuje ruce.
 • Zvýšená pozornost bude kladena na dezinfekci hrníčků a nádobí.

Hygienická opatření:

 • Ve zvýšené míře bude zajištěn úklid všech prostor desinfekcí vhodnými prostředky, časté větrání a zařazování pobytu venku podle klimatických podmínek.
 • Před a po servírování jídla budeme stoly umývat a desinfikovat.
 • Příbory si děti nebudou brát hromadně.
 • Hrnečky se budou během dne několikrát umývat.

Doporučená opatření:

 • Podrobnější informace sledujete na internetových stránkách a facebooku naší MŠ. Poradí Vám také paní učitelky.

Zájemci o umístění dítěte do MŠ se nahlásí nejpozději do 12. května 2020 telefonicky na č. 737 86 14 97, nebo na e-mail: ivana.stiskalova@seznam.cz