INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MŠ PŘED NÁSTUPEM DO MŠ POTŠTÁT – upřesnění 6.5.2020

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MŠ PŘED NÁSTUPEM DO MŠ POTŠTÁT
• Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 25. 5. 2020, MŠ bude v provozu v pracovní dny od 6,30 do 16,00 hodin
• Zájemci o umístění dítěte do MŠ se nahlásí nejpozději do 18. května 2020 telefonicky na č. 737 86 14 97, nebo na e-mail: ivana.stiskalova@seznam.cz
• V případě počtu dětí do 15 bude z těchto vytvořena jedna skupina, v případě většího počtu budou děti rozděleny dle věku do dvou skupin
• Z důvodů minimalizace rizika kontaminace budou na spaní přijímány pouze děti zaměstnaných rodičů
• Děti MŠ budou v doprovodu vstupovat do budovy školy hlavním vchodem, v prostoru před šatnou MŠ předají dítě pracovníkovi MŠ
Preventivní opatření v MŠ Potštát:
• První den, tj. 25. 5. předají zákonní zástupci pedagogickému pracovníkovi MŠ podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které je ke stažení na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí ve škole vždy v pracovní dny dopoledne
• K pobytu v MŠ budou přijímány pouze děti bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota), pro děti trpící alergií je potřeba doložit potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění
• Rodič dítě předá přítomnému pracovníkovi školy v prostorách před šatnou MŠ v tzv. „ranním filtru“ s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. Před vstupem do třídy bude dítěti změřena teplota a při sebemenším náznaku onemocnění nebude dítě do MŠ přijato.
• Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu umyje a řádně vydezinfikuje ruce.
• V případě podezření na infekci bude ihned informován zákonný zástupce dítěte, dítě bude umístěno do karanténní místnosti, kde s pedagogickým dohledem vyčká na příchod zákonného zástupce
Další opatření k provozu:
• Pedagogický personál v MŠ bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu, používání desinfekčních prostředků a dodržování preventivních opatření.
• O podrobnostech prevence se můžete informovat v MŠ.
• Desinfekci zajistí MŠ a k osušení rukou připraví jednorázové papírové ručníky.
• Používat se budou výhradně papírové jednorázové kapesníky a po vysmrkání si dítě vždy umyje ruce mýdlem a vydezinfikuje ruce.
• Zvýšená pozornost bude kladena na dezinfekci hrníčků a nádobí a ostatních předmětů, se kterými děti manipulují nebo se jich dotýkají
Hygienická opatření, stravování
• Ve zvýšené míře bude zajištěn úklid všech prostor desinfekcí vhodnými prostředky, časté větrání a zařazování pobytu venku podle klimatických podmínek, vždy však pouze v areálu školy
• Před a po servírování jídla budeme stoly umývat a desinfikovat.
• Příbory si děti nebudou brát hromadně.
• Hrnečky se budou během dne několikrát umývat.
• Školní kuchyně a jídelna bude v provozu od 25. 5. a to za dodržení zvýšených hygienických opatření
• Dětem bude zajištěno stravování v běžném režimu
• Platby za stravování poběží v obvyklém režimu, po dohodě s vedoucí ŠJ nejlépe bezhotovostně
Různé:
• „Školkovné“ bude opětovně vybíráno až od měsíce června 2020
• Podrobnější informace sledujete na internetových stránkách a facebooku naší MŠ. Poradí Vám také paní učitelky.

OTEVŘENÍ MŠ OD 25. KVĚTNA

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy při ZŠ a MŠ Potštát, okres Přerov bude zahájen v pondělí dne 25. 5. 2020. V případě zájmu o přihlášení dítěte informujte o této skutečnosti, prosím,  vedoucí paní učitelku MŠ nejpozději do 18. 5. 2020. Na stránkách školy naleznete ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které odevzdáte v den nástupu  pracovníkovi MŠ. Bez tohoto prohlášení nebudeme moci vaše dítě přijmout. Bližší informace k podmínkám provozu MŠ naleznete v dokumentu INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘED NÁSTUPEM DO MŠ.  Výše uvedené dokumenty budou zveřejněny také na stránkách zřizovatele, tedy města Potštátu. Od pondělí 25. 5. bude v provozu také školní kuchyně a jídelna, která bude zajišťovat stravování v běžném režimu, samozřejmě za zvýšených hygienických opatření.

V Potštátě dne 6. 5. 2020

 

Mgr. Karel Machyl, ředitel školy