INFORMACE K ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok 2019/2020, zvláště jeho druhé pololetí, byl poznamenán koronavirovou krizí. Stále platí některá opatření a doporučení, která mají vliv na provoz škol. Konec letošního června bude proto specifický. Neuskuteční se třídní výlety, neproběhne společné ukončení školního roku, učebnice zůstanou žákům až do dalšího školního roku. Také tradiční focení tříd bude změněno. Ve středu 17. 6. během dopoledne proběhne focení žáků 1. a 9. ročníku. Vzhledem k absenci žáků v ostatních třídách je jejich společné focení přesunuto na podzimní termín.

V sobotu 20. 6. proběhne na MěÚ Potštát slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku. V pondělí 22. 6. proběhne závěrečná pedagogická rada a žáci v jednotlivých třídách obdrží vysvědčení postupně dle následujícího harmonogramu: čtvrtek 25. 6. (9. ročník), pátek 26. 6. (8. ročník), pondělí 29. 6. (6. + 7. ročník), úterý 30. 6. (1., 2., 3., 4. a 5. ročník).

Bližší informace k organizaci posledních dnů letošního června vám poskytnou třídní učitelé.

V Potštátě 15. 6. 2020

Mgr. Karel Machyl