VÝUKA V ZŠ OD PONDĚLÍ 2. LISTOPADU 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

situace kolem koronaviru se nevyvíjí příznivě, vláda rozhodla o tom, že zůstanou nadále uzavřeny základní školy včetně prvních stupňů.  Z toho důvodu bude v pondělí 2. listopadu obnoven pouze provoz MŠ a ŠJ. Žáci ZŠ zůstávají na distanční výuce, která bude doplněna i na prvním stupni online výukou. Rozpis hodin online výuky obdrží všichni zákonní zástupci v průběhu týdne od třídních učitelů, na druhém stupni dojde navíc k posílení hodin online výuky. Školní jídelna bude připravovat stravu pro děti MŠ, zaměstnance školy, žáky na distanční výuce a cizí strávníky. Odběr obědů v případě žáků na distanční výuce a cizích strávníků bude probíhat ve stejném režimu, jako v týdnu před prázdninami. Všechny zájemce o odběr stravy žádám, aby se přihlásili nejpozději v pondělí do 8. hodiny ráno u vedoucí školní jídelny paní R. Pokorné.

Pozastavena zůstává až do odvolání také činnost zájmových kroužků a školní družiny, v provozu však zůstává služba školního logopeda a to jak pro děti MŠ, tak pro žáky ZŠ. Paní logopedka pracuje s klienty individuálně, v případě MŠ vždy každé druhé pondělí, v případě ZŠ pak každou středu od 12,30 hodin v prostorách žákovské knihovny dle dohodnutých časů.

V Potštátě dne 30. 10. 2020

Karel Machyl, ředitel školy

 

Plány MŠ – listopad 2020

2. – 6.11. Téma: Co umí vítr a déšť.                                                                                   Získávání poznatků o přírodě a počasí.
2.11. Logopedie.
6.11. Dráčkův den – motivované soutěže a aktivity – obě třídy.
9. – 13.11. Téma: Moje tělo.                                                                                             Poznávání smyslů, rozvoj dovedností, komunikačních schopností a fantazie.
12.11. Strašidelné soutěžení – hry v tělocvičně –  obě třídy, od 10:00 hod. Prosíme o přinesení kostýmů pro děti
16. – 20.11. Téma: Zdravý x nemocný.                                                                        Rozlišovat zdraví, nemoc, zdravý životní styl + Bezpečná školka
16.11. Logopedie.
20.11. Fotografování dětí s vánoční tématikou od 9:00 hod.                                 BUDE UPŘESNĚNO DLE SITUACE.
23. – 27.11. Téma: Příroda se mění.                                                                                Ekologie, hry s přírodninami a rozvoj poznání při vycházkách.

 

Lesní skřítek 23.10.2020

V závěru týdenního tématu o lese jsme si četli z knížky Pohádky Lesního skřítka, kterou vytvořili naši školkáčci se svými rodiči. Následně jsme si zazpívali písničky o lese a přivolali tak kouzelného Lesního skřítka, který dětem připravil spoustu nelehkých úkolů, kterými děti měly prokázat, co se všechno naučily. Poznávaly stromy podle obrázků, větviček i listů, třídily přírodniny a zahrály si listové domino. Všechny děti úkoly krásně zvládly, Lesní skřítek je moc pochválil a předal dětem jako dáreček vystřihovánku s obrázky lesních zvířat.

Pokračovat ve čtení „Lesní skřítek 23.10.2020“