DISTANČNÍ A ONLINE VÝUKA OD 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

od středy 14. 10. přechází z nařízení vlády celý 1. i 2. stupeň ZŠ na povinnou distanční výuku.  Ta bude v případě našeho 1. stupně ZŠ probíhat dle pokynů vyučujících ve stejném režimu, jako v jarní vlně, u žáků 1. ročníku, které toto opatření nejvíce zasáhne, budou probíhat individuální konzultace dle pokynů třídní učitelky. U žáků 2. stupně bude distanční výuka doplněna i online formou a to tak, že v případě hlavních předmětů (ČJ, M, ANJ) se budou žáci připojovat vždy 3krát týdně dle instrukcí vyučujícího, v případě ostatních předmětů (NJ, F, CH, Z, D, PŘ, INF) bude online hodina probíhat 1krát týdně. Výuka výchov na 2. stupni bude prozatím pozastavena.

Pokud se bude situace vyvíjet příznivě, měli by se žáci 1. stupně vrátit do škol v pondělí 2. 11. 2020, u žáků 2. stupně není datum znovuobnovení prezenční výuky stanoven.

Dovoluji si upozornit na skutečnost, že distanční výuka je nyní podle novely školského zákona pro žáky povinná a absence žáka na distančním vzdělávání (nepřítomnost na online hodině či neodevzdání úkolu v daném termínu) musí být omluvena zákonným zástupcem žáka.

Děkuji za pochopení a přeji klidné dny

Karel Machyl, ředitel ZŠ a MŠ Potštát

ODBĚR STRAVY PŘI DISTANČNÍ VÝUCE

Vážení rodiče,

při distanční výuce mají žáci nárok na odběr obědů.  Všichni přihlášení žáci budou počínaje středou 14. 10. 2020 automaticky odhlášeni, zájemci o oběd se tak musí během úterý 13. 10.  znovu přihlásit k odběru u paní vedoucí školní jídelny. Obědy je možno odebírat pouze do přenosných nádob dle pokynů vedoucí školní jídelny.