JAK NA OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOL OD 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

protože se množí dotazy a požadavky týkající se potvrzení o uzavření školy, dovoluji si uvést důležité aktuálně platné informace.

Nárok na ošetřovné mají zaměstnanci, kteří nemohou vykonávat práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let nebo o dítě, které se nemůže účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině. Výše ošetřovného činí 60% denního vyměřovacího základu. Nově se nevyžaduje potvrzení školy o uzavření – je nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodů uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Česká zpráva sociálního zabezpečení aktuálně připravuje nový, jednoduchý formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

V Potštátě 14. 10. 2020

Karel Machyl