PRAVIDLA ONLINE VÝUKY

Vážení rodiče,

vzhledem k opakujícím se případům narušování online výuky jinými osobami, než jsou pro danou skupinu stanoveny, dovolím si citovat ustanovení školního řádu, který je platný v tomto školním roce a s nímž byli všichni žáci seznámeni:

Je zcela nepřípustné pořizovat zvukové a obrazové záznamy bez souhlasu dotčených osob. Toto jednání bude posuzováno jako závažné porušení školního řádu“.

Online výuka má své pochopitelné limity, i z toho důvodu je nepřípustné nejen pořizování zvukových a obrazových záznamů, ale také přizvání jiných cizích osob do jednotlivých hodin online výuky. I tato skutečnost bude brána jako závažné porušení školního řádu se všemi důsledky z toho plynoucími.

Děkuji za pochopení

 

Karel Machyl, ředitel školy