Velká podzimní výzva: Dojdeme až do Lisabonu?

Zdravím všechny!

Jak už jste se dozvěděli v jednom z předchozích příspěvků, v období podzimních prázdnin a dvou víkendů (tedy celkem 10 dní), jsme vytvořili velkou podzimní výzvu s názvem „Dojdeme až do Lisabonu?“. Hlavním cílem bylo zaznamenávat počet kroků a dosáhnout 3 600 000, což přepočtu tvořila přibližně 2 520 km, což je relativní vzdálenost vzdušnou čarou z Potštátu do Lisabonu, hlavního města Portugalska.

A jak to teda všechno dopadlo?

Jsem tak nadšený. Dosáhli jsme stanoveného cíle a zvládli jsme dojít až do portugalského Lisabonu! Všem nám moc gratuluji a chci Vám všem moc poděkovat za poctivé „odšlapání“, protože účast byla neskutečná a zpětná vazba od některých z Vás, fenomenální. Přineslo nám to jednak samotnou portugalskou pouť, dosažení na počátku nepředstavitelného cíle, ale také reálné poznávání místního regionu. Pevně věřím, že nás celá akce donutila více chodit, realizovat procházky v blízké i vzdálenější přírodě a hlavně trávit čas se svými nejbližšími. Užívání společných chvil s rodinou, odpovídají i nádherné fotky, které jste velká část z Vás, po celou dobu výzvy, sdíleli do našeho společného souboru. Některé z nich naleznete pod tímto textem a všechny fotky včetně našich výkonu najdete po kliku zde: 
Teď trochu statistiky:
celkový počet kroků3 711 956 (cíl 3 600 000)
přibližný počet zdolaných km: 2598 (cíl 2 520)
celkový počet účastníků: 40 (38 aktivně zaznamenávalo kroky)
nejsilnější den: neděle 25.10. (548 090 kroků)
top 6 nejlepších sporťáků:
pan učitel Gazdík
paní učitelka Stískalová, 
žákyně 9. třídy Sára Bartoňková
žákyně 7. třídy Markéta Skýpalová
žák 9. třídy Dan Maršálek
pan ředitel Karel Machyl
Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem účastníkům. Pro tento velký úspěch se můžete v blízké době těšit na další podobné akce a výzvy, které budeme směřovat opět nejen na žáky, ale i na učitele, pedagogické pracovníky, management tým i děvčata z jídelny 🙂 Nechceme zapomenout ani na rodiče, protože i v této výzvě se našlo pár nadšenců z rodičovských řad, kteří přispěli pár kilometry. Udělalo mi to velkou radost a ukázalo další cestu a možnosti do budoucna. Už spřádáme plány na další akce, ve kterých počítám s komplexním oslovením rodičovských řad. Je také důležité položiti si otázku: „Jak a kdy se dostaneme zpět z Portugalska?“ 
Chci také poděkovat paní starostce, která přidala velmi slušnou porci kroků a věřím, že příští akce se zúčastní i náš pan starosta 🙂
Přeji Vám všem hodně zdraví a pozitivní nálady 🙂
Mgr. Jonáš Gazdík

ONLINE VÝUKA V ZŠ OD 4. 11. 2020

Vážení rodiče,

od středy 4. 11. 2020 bude i na prvním stupni ZŠ probíhat online výuka. O konkrétním rozvrhu – časech jednotlivých online hodin vás budou informovat třídní učitelé prostřednictvím e-mailových adres ( za 1. a 2. ročník to bude  Mgr. A. Cvešperová, která do 13. 11. zastupuje Mgr. A. Otáhalovou). V případě jakýchkoliv nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitele.

Vzhledem k nejasnému termínu návratu žáků do škol dojde na druhém stupni od středy 4. 11. k navýšení počtu hodin online výuky. V souladu s platným rozvrhem hodin budou probíhat online hodiny všech předmětů vyjma HV, VV, TV a PČ.

Znovu připomínám, že distanční výuka, tedy i online výuka je dle školského zákona povinná a případná neúčast žáka nebo nesplnění úkolu musí být řádně zákonným zástupcem omluveny.

V Potštátě 2. 11. 2020

Karel Machyl, ředitel školy