DISTANČNÍ ONLINE VÝUKA

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivě se vyvíjející situaci nemůžeme vyloučit, že                          od 2. listopadu 2020 zůstanou  na distanční výuce i žáci prvního stupně ZŠ. V takovém případě bude probíhat i na prvním stupni vedle klasické distanční asynchronní výuky také výuka synchronní – online hodiny. Informace technického i organizačního charakteru potřebné k dálkovému připojení obdrží od třídních učitelů zákonní zástupci nejpozději v pátek 23. října.  V případech, kdy se nepodaří v mimoškolním domácím prostředí zařízení zprovoznit, kontaktujte, prosím, třídního učitele. Věřím a doufám, že se v pondělí 2. listopadu budou moci vrátit do svých lavic alespoň žáci 1. a 2. ročníku.

Jménem pedagogického sboru chci vám všem rodičům poděkovat za dosavadní spolupráci a popřát  v této nelehké době především pevné zdraví vám i vašim blízkým. Jsem přesvědčen, že společnými silami toto nepříznivé období překonáme.

Karel Machyl, ředitel školy