DOBROVOLNÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ

Vážení rodiče,

v souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách a doporučeními ministerstva školství zahájíme i v naší škole dnem 9. 6. 2020 skupinové konzultace pro žáky 2. stupně.

Vzhledem k tomu, že stále platí nařízení, že pedagogové přidělení ke skupinám žáků na 1. stupni se nemohou měnit, máme pro 2. stupeň k dispozici pouze dva vyučující. Navíc musí probíhat distanční výuka, která dle vyjádření MŠMT bude až do 30. 6. hlavní vzdělávací aktivitou. Proto budou konzultace probíhat ve dvou skupinách, z učiva matematiky a českého jazyka a v následujícím organizačním schématu:

ročník den, čas vyučující
1.       skupina 6. + 7. Úterý, 7,30 – 11,30 S. Adzimová, M. Sosíková
2.       skupina 8. Čtvrtek 7,30 – 11, 30 S. Adzimová, M. Sosíková

 

Každá ze skupin bude naplňována maximálně do počtu 15 žáků. Žáci budou vstupovat v úterý i čtvrtek do budovy školy vždy jen v doprovodu pedagogického pracovníka a to v 7,30 hodin, kdy si je vyučující vyzvedne u pravého vstupu do koridoru (od kotelny). Všichni žáci budou mít podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (viz webové stránky – záložka DOKUMENTY, možno také vyzvednout tiskopis ve škole). Zákonní zástupci žáků 6. – 8. ročníku, kteří zvažují, že se jejich syn nebo dcera budou vzdělávacích aktivit ve škole účastnit, sdělí tuto skutečnost třídnímu učiteli a to do středy 3. 6. 2020. Třídnímu učiteli také sdělí, zda se bude žák účastnit školního stravování. Vzhledem k tomu, že budou žákovské šatny z hygienických důvodů stále mimo provoz, budou žáci vybaveni přezůvkami v samostatném obalu – sáčku, do něhož si uloží boty, které i s oblečením budou mít po celou dobu u sebe v učebně. Žádné osobní věci ani učebnice či sešity nelze ve škole po opuštění budovy nechávat. Všichni žáci budou mít alespoň dva kusy roušek, opět v samostatném obalu. Vyučování skončí vždy v 11,30 minut, kdy se skupina v doprovodu pedagoga přesune do prostor jídelny. Žáci, kteří nebudou navštěvovat školní jídelnu, opustí v 11,30 budovu školy.

Bližší informace k odevzdávání učebnic a předávání vysvědčení jednotlivým třídám poskytneme dle aktuálních sdělení MŠMT v první polovině června. Děkuji za pochopení.

V Potštátě dne 29. 5. 2020

Karel Machyl, ředitel školy