HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZA DRUHÉ POLOLETÍ

Vážení rodiče,

v souladu s vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb.  O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. 4. 2020 vás informuji o tom, že hodnocení výsledků žáků za druhé pololetí tohoto školního roku v ZŠ a MŠ Potštát, okres Přerov bude vycházet:

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době, kdy žák řádně docházel do školy

b) podpůrně z podkladů získaných při distanční výuce

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí tohoto školního roku

V Potštátě dne: 2. 6. 2020

 

Mgr. Karel Machyl, ředitel školy