OTEVŘENÍ MŠ OD 25. KVĚTNA

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy při ZŠ a MŠ Potštát, okres Přerov bude zahájen v pondělí dne 25. 5. 2020. V případě zájmu o přihlášení dítěte informujte o této skutečnosti, prosím,  vedoucí paní učitelku MŠ nejpozději do 18. 5. 2020. Na stránkách školy naleznete ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které odevzdáte v den nástupu  pracovníkovi MŠ. Bez tohoto prohlášení nebudeme moci vaše dítě přijmout. Bližší informace k podmínkám provozu MŠ naleznete v dokumentu INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘED NÁSTUPEM DO MŠ.  Výše uvedené dokumenty budou zveřejněny také na stránkách zřizovatele, tedy města Potštátu. Od pondělí 25. 5. bude v provozu také školní kuchyně a jídelna, která bude zajišťovat stravování v běžném režimu, samozřejmě za zvýšených hygienických opatření.

V Potštátě dne 6. 5. 2020

 

Mgr. Karel Machyl, ředitel školy