PLATBA ŠKOLNÉHO V MŠ A POPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Vzhledem k mimořádným opatřením a uzavření školy nebude za měsíce duben a květen 2020 vybíráno v MŠ školné stejně, jako poplatek za školní družinu. V případě předplacených částek budou tyto vráceny.