ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE – aktualizace 27. 3. 2020

Vzhledem k opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhne zápis k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Přihlášku dítěte k PŠD pro školní rok 2020/2021 mohou zákonní zástupci dítěte předat osobně ve škole ve středu 8. 4. 2020 v době od 12,00 do 14,00 hodin nebo zaslat poštou od 8. 4. do 10. 4. 2020. K přihlášce je potřeba přiložit prostou kopii rodného listu dítěte.

V případě nemožnosti vytištění formuláře, lze tento vyzvednout a vyplnit přímo ve škole dne 8. 4. ve výše uvedených hodinách.

Předpokladem přijetí je fyzická (věk v době nástupu do 1. ročníku minimálně 6 let), psychická a sociální zralost  dítěte i motorická zdatnost.  

Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ Potštát, okres Přerov (blíže viz samostatný dokument Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021)

Aktualizovaný formulář přihlášky a také kritéria pro přijímání jsou k dispozici na webových stránkách školy v části DOKUMENTY.