Informace pro rodiče – nástup dětí do MŠ školní rok 2019/2020

Základní přehled toho, co by dítě mělo umět při nástupu do školky:
– používat toaletu
– alespoň částečně se svlékat a oblékat
– sedět po dobu jídla u stolečku
– používat lžíci
– pít z hrnečku
– umýt si ruce a utírat se do ručníku
– setrvat u činnosti 5 – 10 minut
– chodit po schodech s přidržováním zábradlí
– snažit se uklízet hračky
– zvykání na odloučení
– reagovat na pokyn (počkat, podat, přijít aj.)
– pozdravit, požádat, poděkovat
– komunikovat
– používat kapesník