Měsíční plány MŠ – září 2019

2.9. – 6.9. Téma: Vítejte ve školce.
Seznamování se s novým kolektivem a prostředím. Činnosti zaměřené na poznávání třídy, režimu a pravidel pobytu v MŠ.
4.9. Ukázka juda v tělocvičně v 11:00 hod. – třída Včelky.
6.9. Plyšáčkův den – aktivity v jednotlivých třídách.
9.9. – 13.9. Téma: Pojď si s námi hrát.
Seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému. Rozvoj komunikace v kolektivu, znát kamarády jménem, učit se jim naslouchat.
16.9. – 20.9. Téma: Moje rodina
Rozvoj vztahů k druhým. Struktura rodiny, jména jejich členů.
18.9. Informativní schůzka rodičů dětí z obou tříd.
Začátek v 16:00 hod ve třídě Včelek.
23.9. – 27.9. Téma: To jsem já.
Popis vlastní osoby, jak vypadám, co mám rád, rozvoj slovní zásoby.
27.9. Projektový den mimo školu – Šablony II.
Od 8:00 odjezd od školy, program v Přestavlcích od 9 – 12:00. Návrat do školy kolem 13:00 hod.
Program s Mgr. Pacovskou, – pouze třída Včelky