Poděkování sponzorům – MŠ 2018

MŠ děkuje manželům Němcovým, Švarcovým, panu L. Wagnerovi, Z. Tomečkovi, M. Hynčicovi, M. Galasovi a slečně J. Wagnerové za finanční dary, které poskytli školce v tomto školním roce. Rodičům od Nelinky Maršálkové za spoustu krásných hraček, které dali do třídy Sluníček pod stromeček a také firmě AB Max Lisovna Kovářov za mikulášské balíčky pro děti.
Dále poté všem rodinným příslušníkům, kteří chodili pomáhat na vánoční tvořivé dílničky a nebo nám do školky hotové výrobky již donesli. Výtěžek z prodeje bude použit na nákup didaktických pomůcek, hraček nebo zakoupení výtvarných pomůcek.
A v neposlední řadě patří také dík všem těm, kteří nám pro děti do školky nosili ať už sladkosti na různé soutěže, motivované dny nebo upečené dobroty.
Děkujeme, že naši školku v tak velké míře podporujete!!!
Děti a kolektiv pracovníků MŠ