Začátek školního roku 2019/2020 v MŠ

Nový školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019

Provozní doba MŠ:

Třída Sluníčka:  od 7:15 do 13:00 hod.

Třída Včelky : od 6:30 do 16:00 hod.

Seznam dětí a jejich umístění do jednotlivých tříd naleznete na vývěsce v šatně. Zde je také připaven přehled značek školkáčků.