ŠKOLA ZÍSKALA KLAVÍR

V pondělí 19. 10. 2020 získala naše škola krásný historický klavír, který poslouží k výuce hudební výchovy žáků ZŠ a určitě ozdobí učebnu hudební výchovy. Klavír jsme obdrželi darem od pana Lukáše Bubely a paní Zuzany Bajgarové z Kyžlířova, za což jim patří velké poděkování. To si zaslouží také pánové z MěÚ v Potštátě, kteří ochotně klavír z Kyžlířova přestěhovali a umístili až na místo v naší hudebně.  Věříme, že po naladění bude tento krásný nástroj dělat radost dětem i dospělým.

Karel Machyl, ředitel školy