NÁVRAT ŽÁKŮ ZŠ K PREZENČNÍ VÝUCE

Vážení rodiče,

dle vývoje epidemické situace a dle vyjádření představitelů vlády zatím platí, že se dnem 30. 11. 2020 navrátí do škol k prezenční výuce deváté ročníky a zbylé třídy 1. stupně ZŠ. Zbývající třídy 2. stupně  budou prozatím od pondělí 30. 11. střídat vždy po týdnu prezenční a distanční výuku. V případě naší školy to bude tak, že v pondělí 30. 11. nastoupí žáci 1. stupně + žáci šestého, osmého a devátého ročníku.  Žáci sedmého ročníku budou v týdnu od 30. 11. do 4. 12. pokračovat v distanční výuce a do školy přijdou až v pondělí 7. 12., kdy doma zůstanou naopak ročníky šestý a osmý. Takto se budou šesťáci, sedmáci a osmáci střídat vždy po týdnu až do odvolání.

Vzhledem k tomu, že se situace mění poměrně turbulentně, prosím o sledování našich webových stránek a aktuální situace.

V Potštátě 20. 11. 2020

Karel Machyl, ředitel školy

OBNOVENÍ ČINNOSTI ZŠ A ŠD

Vážení rodiče,

od středy 18. 11. 2020 bude obnoven provoz základní školy pro žáky 1. a 2. ročníku. Pro tyto žáky bude od středy v provozu také školní družina.  Pro ostatní žáky ZŠ nadále pokračuje povinné distanční vzdělávání.

V souvislosti s distanční – online výukou se ve zvýšené míře objevuje nový fenomén, kdy především žáci 2. stupně ZŠ nepoužívají kamery a nespolupracují s vyučujícím. Opět si dovolím připomenout, že distanční výuka, tedy i její online forma je ze zákona povinná a žák stejně, jako v hodinách prezenční výuky plní zadání a pokyny učitele. Je hlavně v zájmu žáků, ale i vás rodičů a školy, aby distanční výuka probíhala co nejefektivněji a žáci získávali i přes složitost situace potřebné znalosti a dovednosti.

Závěrem vám chci poděkovat za nasazení a spolupráci s našimi pedagogy. Bez vaší pomoci by zvláště na 1. stupni ZŠ byla online výuka těžko realizovatelná.

Vážení rodiče, věřím, že se epidemiologická situace v naší zemi bude i nadále zlepšovat a brzy umožní návrat i dalších ročníků zpět do lavic.

V Potštátě 12. 11. 2020

Karel Machyl, ředitel ZŠ a MŠ Potštát

 

ONLINE VÝUKA V ZŠ OD 4. 11. 2020

Vážení rodiče,

od středy 4. 11. 2020 bude i na prvním stupni ZŠ probíhat online výuka. O konkrétním rozvrhu – časech jednotlivých online hodin vás budou informovat třídní učitelé prostřednictvím e-mailových adres ( za 1. a 2. ročník to bude  Mgr. A. Cvešperová, která do 13. 11. zastupuje Mgr. A. Otáhalovou). V případě jakýchkoliv nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitele.

Vzhledem k nejasnému termínu návratu žáků do škol dojde na druhém stupni od středy 4. 11. k navýšení počtu hodin online výuky. V souladu s platným rozvrhem hodin budou probíhat online hodiny všech předmětů vyjma HV, VV, TV a PČ.

Znovu připomínám, že distanční výuka, tedy i online výuka je dle školského zákona povinná a případná neúčast žáka nebo nesplnění úkolu musí být řádně zákonným zástupcem omluveny.

V Potštátě 2. 11. 2020

Karel Machyl, ředitel školy