KONZULTACE PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU – aktualizace

Vážení rodiče,

v průběhu víkendu obdržela škola materiály MŠMT týkající se znovuotevření škol. Aktuálně jsou pro vás důležité informace týkající se žáků 9. ročníku. Pro ty bude naše škola od pondělí 11. 5. organizovat konzultace zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. Ta bude probíhat vždy tři dny v týdnu (pondělí, úterý, čtvrtek) od 8,20 do 11,00 hodin. Předmětem přípravy – konzultací budou předměty M a ČJ. Vše je založeno na dobrovolné bázi a proto žádám zákonné zástupce, aby nejpozději  do čtvrtku 7. 5. informovali třídní učitelku, Mgr. M. Jeřábkovou, buď prostřednictvím e-mailu: jerabkova@zs-potstat.cz nebo telefonicky na č. 775 171 218, zda jejich syn nebo dcera budou konzultace využívat. Složení studijní skupiny nelze následně do 30. 6. rozšiřovat o další žáky!!! Pro vstup do budovy budou zájemci využívat pravý koridor od kotelny, kde si je vždy vyzvedne vyučující v 8,15 hodin. Žáci budou z domova vybaveni kromě psacích potřeb a studijním materiálů také min. dvěma rouškami v samostatném obalu (sáčku, boxu). Pro minimalizaci případné kontaminace budou mít přezůvky, do nichž se přezují po vstupu do budovy. Boty si uloží do igelitového sáčku, který si přinesou. Boty i oblečení budou mít v učebně, kterou budou využívat v daný den. U vstupu, v učebnách i na WC budou k dispozici dezinfekční prostředky a jednorázové papírové ručníky. Školní jídelna nebude v době od 11. 5. do 24. 5. v provozu!!! Zájemci o konzultace jsou povinni přinést zákonnými zástupci podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ (naleznete ke stažení na webu školy v sekci DOKUMENTY případně si lze tiskopis vyzvednou ve škole v pracovní dny od 7,30 do 12,00 hodin).

V Potštátě 5. 5. 2020

Mgr. Karel Machyl, ředitel školy