Pohybová výzva č. 2

Krásný středeční den všem.

Opět se tu hlásíme s další, již třetí výzvou, respektive druhou zaměřenou na
cvičení. Tentokrát jsme si pro Vás připravili skoky přes švihadlo a nachozené či naběhané kroky. Princip vyplňování je opět stejný, dopíšu své jméno a každý den doplním své 2 výkony: počet přeskoků přes švihadlo a počet zdolaných kroků.
Příslušnou tabulku najdete v listu s názvem 2. výzva. Soubor jsme doplnili také o list s názvem 2. Odkazy na videa, kde najdete 3 instruktážní videa zaměřená na:
– přeskoky snožmo + správná technika (od držení švihadla po samotné skoky)
– 15 typů přeskoků přes švihadlo
– tip na workout složený z přeskoků přes švihadlo

Tentokrát videa do tabulky zapisovat nemusíte, co tam ale přidáme je dobrovolné políčko s vlastní jinou aktivitou, kterou můžete zapsat 🙂
Výzva začne v pátek 27. 11. a bude končit v pátek 11. 12. Aktivita bude opět trvat 15 dní 🙂
Máte poslední 2 dny na regeneraci a v pátek začínáme! Budeme se těšit na ještě větší účast, než minule. Věříme, že tímto zapracujeme na své imunitě, trochu otužíme tělo procházkami venku, a taky nastartujeme a zpevníme těla před vánočním náporem sladkého cukroví 🙂
Mějte se skvěle a rozumným pohybem ku zdraví 🙂

Pohybová výzva č. 2

NÁVRAT ŽÁKŮ ZŠ K PREZENČNÍ VÝUCE

Vážení rodiče,

dle vývoje epidemické situace a dle vyjádření představitelů vlády zatím platí, že se dnem 30. 11. 2020 navrátí do škol k prezenční výuce deváté ročníky a zbylé třídy 1. stupně ZŠ. Zbývající třídy 2. stupně  budou prozatím od pondělí 30. 11. střídat vždy po týdnu prezenční a distanční výuku. V případě naší školy to bude tak, že v pondělí 30. 11. nastoupí žáci 1. stupně + žáci šestého, osmého a devátého ročníku.  Žáci sedmého ročníku budou v týdnu od 30. 11. do 4. 12. pokračovat v distanční výuce a do školy přijdou až v pondělí 7. 12., kdy doma zůstanou naopak ročníky šestý a osmý. Takto se budou šesťáci, sedmáci a osmáci střídat vždy po týdnu až do odvolání.

Vzhledem k tomu, že se situace mění poměrně turbulentně, prosím o sledování našich webových stránek a aktuální situace.

V Potštátě 20. 11. 2020

Karel Machyl, ředitel školy

OBNOVENÍ ČINNOSTI ZŠ A ŠD

Vážení rodiče,

od středy 18. 11. 2020 bude obnoven provoz základní školy pro žáky 1. a 2. ročníku. Pro tyto žáky bude od středy v provozu také školní družina.  Pro ostatní žáky ZŠ nadále pokračuje povinné distanční vzdělávání.

V souvislosti s distanční – online výukou se ve zvýšené míře objevuje nový fenomén, kdy především žáci 2. stupně ZŠ nepoužívají kamery a nespolupracují s vyučujícím. Opět si dovolím připomenout, že distanční výuka, tedy i její online forma je ze zákona povinná a žák stejně, jako v hodinách prezenční výuky plní zadání a pokyny učitele. Je hlavně v zájmu žáků, ale i vás rodičů a školy, aby distanční výuka probíhala co nejefektivněji a žáci získávali i přes složitost situace potřebné znalosti a dovednosti.

Závěrem vám chci poděkovat za nasazení a spolupráci s našimi pedagogy. Bez vaší pomoci by zvláště na 1. stupni ZŠ byla online výuka těžko realizovatelná.

Vážení rodiče, věřím, že se epidemiologická situace v naší zemi bude i nadále zlepšovat a brzy umožní návrat i dalších ročníků zpět do lavic.

V Potštátě 12. 11. 2020

Karel Machyl, ředitel ZŠ a MŠ Potštát