ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE – aktualizace 27. 3. 2020

Vzhledem k opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhne zápis k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Přihlášku dítěte k PŠD pro školní rok 2020/2021 mohou zákonní zástupci dítěte předat osobně ve škole ve středu 8. 4. 2020 v době od 12,00 do 14,00 hodin nebo zaslat poštou od 8. 4. do 10. 4. 2020. K přihlášce je potřeba přiložit prostou kopii rodného listu dítěte.

V případě nemožnosti vytištění formuláře, lze tento vyzvednout a vyplnit přímo ve škole dne 8. 4. ve výše uvedených hodinách.

Předpokladem přijetí je fyzická (věk v době nástupu do 1. ročníku minimálně 6 let), psychická a sociální zralost  dítěte i motorická zdatnost.  

Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ Potštát, okres Přerov (blíže viz samostatný dokument Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021)

Aktualizovaný formulář přihlášky a také kritéria pro přijímání jsou k dispozici na webových stránkách školy v části DOKUMENTY. 

DOMÁCÍ ÚKOLY – AKTUALIZACE

Vážení rodiče,

v reakci na vystoupení ministra školství a po poradě pedagogických pracovníků naší ZŠ budeme zadávat žákům 2. stupně domácí úkoly z hlavních předmětů (ČJ, M, CJ) dvakrát týdně, z ostatních předmětů jedenkrát týdně. V případě dotazů komunikujte s vyučujícími prostřednictvím e-mailů případně ŠkolyOnline. Způsob zadávání úkolů i jejich hodnocení na 1. i 2. stupni zůstává nezměněn.

V případě ztráty přístupových údajů na webový informační systém kontaktujte pana R. Pokorného prostřednictvím e-mailu: pokorny@zs-potstat.cz

Karel Machyl

DOMÁCÍ ÚKOLY, JEJICH ZADÁVÁNÍ A HODNOCENÍ

Vážení rodiče,

již týden jsou žáci ZŠ z důvodů nařízení vlády doma. Protože tato situace bude pravděpodobně trvat delší dobu, žádáme vás o důsledný dohled nad domácí přípravou žáků a plněním zadaných úkolů.

Stále platí, že žákům 1. stupně jsou úkoly rozesílány prostřednictvím            mailů na rodiče, žákům 2. stupně prostřednictvím webového informačního systému ŠkolaOnline. V tomto systému je práce žákům 2. stupně zadávána prostřednictvím sekce DOMÁCÍ ÚKOLY nebo v sekci ZPRÁVY. Je skutečně potřeba, aby žáci tato zadání a úkoly plnili podle pokynů vyučujících. Vypracované úkoly podle požadavků učitelů pak prostřednictvím e- mailů zašlou zpět k hodnocení danému učiteli.

Nejen pro opakování učiva je vhodné sledovat na programu ČT1 pořad UčíTelka případně využívat výuková videa na cs.khanacademy.cz. Živá vysílání je možno sledovat on-line také každý den od 9,00 hodin na YouTube kanálu Online výuka.

Děkuji za pochopení a spolupráci

Karel Machyl, ředitel školy