Měsíční plány MŠ – říjen 2018

1.- 5.10.       Téma: Červené jablíčko

3.10.             Zdravá 5 – interaktivní program o zdravém stravování

8. – 12.10.   Téma: Sladká mrkvička

9.10.              Logopedie pro přihlášené děti

12.10.            DRAKIÁDA – Za Modrou hvězdou od 16 do 17 hod.

15. – 19.10.  Téma: Košík plný zdraví

15.10.            DOŽÍNKY

SBĚROVÝ TÝDEN – více informací v MŠ

16.10.           Návštěva místní knihovny od 10:15 hod.

19.10.            EKO hrátky – environmentální výchova v MŠ

19.10.            Den stromů – zasazení stromu v areálu ZŠ a MŠ

22. – 26.10. Téma: Putování za lesním skřítkem

Lesní knížka – společná práce rodičů a dětí

23.10.           Logopedie pro přihlášené děti

29. – 30.10. Podzimní prázdniny – provoz dle počtu přihlášených dětí

31.10.            DIVADLO v MŠ

– Jak včelička zachránila králíčka v 10:45 hod. – vybíráme 50 Kč

PROGRAM INFORMAČNÍ SCHŮZKY 19.9.2018 – MŠ

 • Počet předškoláků v letošním šk. roce
 • Počet dvouletých dětí ve třídě Sluníček + od 1.9. přijata chůva
 • Hospodaření s darem rodičů v uplynulém šk. roce
 • Dobrovolný dar školce 200 Kč – dle zvážení rodičů – do konce října
 • Poděkování sponzorům za finanční dary a seznámení s pomůckami za ně zakoupenými
 • Poděkování za sladkosti + oslavy v MŠ (svátky, narozeniny)
 • Informace – Vánoční trhy + dílničky
 • Zapojení se do Šablon 2
 • Plavecký výcvik
 • Fotografování dětí s vánoční tématikou
 • Sběr PET vršků a papírů
 • Nejbližší akce MŠ
 • Konzultační hodiny, informace – internet, facebook, nástěnky
 • Vedení dětí k samostatnosti – používání příboru, nůžky, sebeobslužnost
 • Přítomnost pouze zdravých dětí v MŠ, povinnost oznamovat vši.
 • Kroužek logopedie
 • GDPR

Pokračovat ve čtení „PROGRAM INFORMAČNÍ SCHŮZKY 19.9.2018 – MŠ“

DOBROVOLNÝ DAR MŠ 19.9.2018

Milí rodiče, na schůzce dne 19. září 2018 byl projednám návrh na dobrovolný dar rodičů pro školkáčky, který bude využit na nákup cen za soutěže či olympiády, balíčky na Mikulášskou nadílku i další drobnosti k motivovaným dnům. Dle zvážení rodičů činí tato částka 200 Kč na dítě. Prosíme o úhradu do konce října. Děkujeme za děti, které mají z ocenění velkou radost!

– V případě neúčasti Vašeho dítěte na dané akci je dětem předána odměna dodatečně.

Schůzka rodičů 19.9.2018

Milí rodiče, zápis ze schůzky a body programu naleznete na vývěsce v šatně. Podrobnější informace a odpovědi na případné otázky Vám rady zodpoví všechny paní učitelky naší MŠ.

KONZULTAČNÍ  HODINY:

Třída Sluníčka – středa od 13:00  do 14: 00 hod.

Třída Včelky – středa od 15:00 do 16:00 hod.