KLOBOUKOHRANÍ 24.1.2020

Prosíme rodiče, aby dali dětem na tento den do školky nějaký klobouk nebo jinou pokrývku hlavy. V naší MŠ se uskuteční již tradiční Kloboukohraní – den plný zábavy a úkolů s klobouky – např. módní přehlídka, soutěže a zajímavé aktivity. Děkujeme.

Měsíční plán MŠ – leden 2020

6.1. – 10.1. Téma: Zimní sportování.
– Zimní olympiáda – venku i v tělocvičně
– vyhodnocení
13.1. – 17.1. Téma: Škola volá.
14.1. Návštěva 1. třídy v 9:20 hod. – pouze třída Včelky.
20.1. – 24.1. Téma: Masopust.
Vytváření představ o tradicích, hry a dramatizace.
24.1. Kloboukohraní – soutěže a hry s klobouky ve třídách.
25.1. Ples ZŠ a MŠ ve 20:00 hod v sále zámku.
27.1. – 31.1. Téma: Co vyprávěla sněhová vločka
–poznáváme krajiny věčného ledu.
31.1. Pololetní prázdniny – MŠ uzavřena, výměna radiátorů.

MINIŠKOLIČKA – každou středu od 14:00 do 15:00 hodin
ve třídě Sluníčka – Martina Kuchařová
Předadaptační program pro děti a rodiče před zahájením školkové docházky.

ANGLIČTINA – každé úterý – dvě skupiny dětí
– dle rozpisu přihlášených dětí
– Mgr. Kateřina Smýkalová

 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM MŠ POTŠTÁT 1.1.2020

Velice děkujeme všem rodičům a přátelům MŠ Potštát, kteří naši školku podporují nejen věcnými, ale i finančními sponzorskými dary a dále také všem účastníkům vánočních tvořivých dílen. Velký dík patří také maminkám, které nám připravují pohoštění k různým příležitostem! Díky Vám všem můžeme připravovat pro děti pestrý program a zkrášlovat prostředí naší školky.