OTEVŘENÍ MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ

Vážení rodiče,

pro děti MŠ a žáky 1. stupně otevíráme školu v pondělí 25. května. Již dříve avizované podmínky provozu zůstávají v platnosti. Podle počtu přihlášených dětí do MŠ víme, že prozatím budeme výuku organizovat v jedné třídě – skupině, v ZŠ budou pracovat tři skupiny, které odpovídají našim běžným třídám. Stále platí, že rodiče dětí MŠ mohou s dětmi vstupovat do budovy školy, kde si je před šatnami převezme pedagogický pracovník, žáky ZŠ si před určenými vchody do budovy převezme vždy ráno paní učitelka. Dovoluji si připomenout, aby žáci ZŠ donesli v pondělí podepsaná čestná prohlášení (to platí i pro děti v MŠ), byli vybaveni rouškami v samostatném sáčku či boxu a také přezůvkami. Připomínám také, že žáci ZŠ si budou boty i oblečení brát do svých tříd, šatnové skříňky zůstanou prázdné.

V Potštátě 22. 5. 2020

Karel Machyl, ředitel školy

 

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ POTŠTÁT

Vážení rodiče,

počínaje pondělím 25. 5. 2020 bude opět v provozu školní kuchyně a jídelna při ZŠ a MŠ Potštát.

Zájemci o stravování se mohou přihlásit u vedoucí ŠJ, paní Ivety Dostalíkové, nejlépe do středy 20. 5. na e-mail: hospodar@zs-potstat.cz  nebo telefonicky na číslo 606 842 995. Kuchyně bude vařit obvyklá jídla, jejich příprava i výdej strávníkům bude podléhat zvýšeným hygienickým opatřením.

V Potštátě dne 12. 5. 2020

Karel Machyl, ředitel školy