Anglie

Zájezd do Anglie (6. – 10. 3.  2019)

Vážení rodiče,
do 15. 1. je potřeba uhradit doplatek zájezdu, který činí
4 690,-Kč na školní účet – č.ú. 1353 82 659/0300. V poznámce uveďte jméno, příjmení a třídu.
Zkontrolujte dítěti cestovní pas, aby byl platný v termínu zájezdu. 
Konkrétní pokyny k odjezdu budu znát 7 dní před odjezdem a budete informováni.
S případnými dotazy mě můžete navštívit v pátek 4. 1. 2019 od 15 – 16 hod.
                                                                                                                                                  L. Vaughn