Zápis do MŠ – 6.5.2020 – připomínáme

Dárečky pro nové školkáčky jsou již připravené!!!

ZÁPIS DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k opatřením, která přijalo MŠMT v návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhne zápis dětí do mateřské školy bez osobní přítomnosti dítěte.

Zápis bude na naší mateřské škole organizován ve středu 6. května 2020. 

Přihlásit dítě do MŠ  – podat žádost o přijetí je možné:

  1. a)  poštou v termínu od 4. 5. do 16. 5. 2020 (rozhoduje podací razítko pošty)
  2. b) osobním podáním ve škole dne 6. 5. 2020 v době od 8,00 hod. do 10,00          hod., případně odpoledne v době od 14,00 hod. do 16,00 hod.

K žádosti o přijetí dítěte do MŠ je potřeba doložit čestné prohlášení                  o očkování dítěte a prosté kopie rodného listu dítěte a jeho očkovacího průkazu. Formuláře žádosti a čestného prohlášení naleznete na webových stránkách školy.