Fotografování 20.11.2020

Fotografování dětí s vánoční tématikou 20.11.2020 od 9:00 hod. ve třídě Sluníčka proběhne pouze pro děti navštěvující naši MŠ a jejich sourozence za dodržování mimořádných opatření. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do třídy a vyčkali (s rozestupy a rouškou ) v prostorách šatny ZŠ a MŠ. Bližší informace Vám poskytnou paní učitelky.

VÝUKA V ZŠ OD PONDĚLÍ 2. LISTOPADU 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

situace kolem koronaviru se nevyvíjí příznivě, vláda rozhodla o tom, že zůstanou nadále uzavřeny základní školy včetně prvních stupňů.  Z toho důvodu bude v pondělí 2. listopadu obnoven pouze provoz MŠ a ŠJ. Žáci ZŠ zůstávají na distanční výuce, která bude doplněna i na prvním stupni online výukou. Rozpis hodin online výuky obdrží všichni zákonní zástupci v průběhu týdne od třídních učitelů, na druhém stupni dojde navíc k posílení hodin online výuky. Školní jídelna bude připravovat stravu pro děti MŠ, zaměstnance školy, žáky na distanční výuce a cizí strávníky. Odběr obědů v případě žáků na distanční výuce a cizích strávníků bude probíhat ve stejném režimu, jako v týdnu před prázdninami. Všechny zájemce o odběr stravy žádám, aby se přihlásili nejpozději v pondělí do 8. hodiny ráno u vedoucí školní jídelny paní R. Pokorné.

Pozastavena zůstává až do odvolání také činnost zájmových kroužků a školní družiny, v provozu však zůstává služba školního logopeda a to jak pro děti MŠ, tak pro žáky ZŠ. Paní logopedka pracuje s klienty individuálně, v případě MŠ vždy každé druhé pondělí, v případě ZŠ pak každou středu od 12,30 hodin v prostorách žákovské knihovny dle dohodnutých časů.

V Potštátě dne 30. 10. 2020

Karel Machyl, ředitel školy

 

Kouzelné jadýrko – třída Sluníčka 2.10.2020

EKO projekty nás v mateřince provázejí celým školním rokem a v různých tématech. V uplynulém týdnu s názvem Červené jablíčko se nejmenší děti dozvěděly, jak z jada vyroste strom a co všechno předchází tomu, než ochutnáme jablíčko. Poznávali jsme plody jabloní všemi smysly a dětem se velice líbilo pozorování jadýrka lupou.  Naučili jsme se písničky o jablíčku, třídili je podle barev a kouleli si s míčky. Hledali jsme domeček pro červíka, skládali logické i berevné řady a učili se počítat 1-2-3.