Mikulášská nadílka ve školce 5.12.2018

Po Čertovkém dnu následoval příchod Mikuláše s Andělem, kteří přivezli sáňky s hromadou dárků. Strašidelný čert stál opodál a sledoval, které děti si dobroty zaslouží. Mikuláš děti přivítal a ty mu krásně zazpívaly písničky a koledy. Následovalo nahlížení do kouzelné knihy a školkáčci si postupně přicházeli pro dárečky. Všichni se odvážili zarecitovat básničku či zazpívat písničku. Občas u některých ale čert zazvonil na zvoneček – to když si někdo nehraje hezky s hračkami, nebo ubližuje kamarádů. Když už byly všechny dárečky rozdány, zazpívali jsme si Mikulášskou písničku a rozloučili se. A ve školce nám zůstaly jen samé hodné dětičky!

Čertovský den ve školce – 4.12.2018

Stalo se již tradicí, že si před příchodem Mikuláše uspořádáme v naší školce Čertovský den, na který se vždy velice těší malí i velcí a samozřejmě i všichni dospělí. Již od rána se to různými čertovskými maskami ve školce jen hemžilo a vyráběli jsme si čertovské ozdoby.  Po svačince však začal opravdový čertovský den. Čtyři pekelnice přivítaly pekelnou drobotinu a přinesly dětem ukázat velký prázdný hrnec. Nikomu se nelíbilo, že je prázdný a začali jsme s čarováním a tancováním. Přibylo sice pár sladkostí, ale čertíkům to nestačilo – na hodně z nás by se nedostalo a tak jsme museli pokračovat v plnění nelehkých úkolů. Skládali jsme čertovské puzzle, hledali stejné fotky čertích obličejů, nezapomněli jsme na vaření pekelného guláše a házení bramborou do koše. Zahráli jsme si i hru na čertovský kožich  s kolíčky na prádlo. Postupně se přičarovávaly další sladkosti a v závěru jsme si na nich společně pochutnali. Škoda, že si na další čertovskou zábavu musíme počkat zase celý rok!

Vánoční dílny s rodiči v MŠ – listopad 2018

V průběhu listopadu jsme se každou středu od 15 do 17 hodin scházeli ve školce s maminkami a babičkami, abychom vyráběli dekorace na Vánoce. Velká píle všech zúčastněných vedla k vytvoření krásných přáníček, svícnů z břízy, stromečků a kapříků z CD, kominíčků pro štěstí, třpytivých stromečků i Mikulášů či Andílků. Velký zájem u dětí vyvolala výroba bonbónových čertíků. Velice děkujeme všem, kteří se na dílničkách podíleli a fotodokumentaci z vytváření naleznete ve fotogalerii MŠ.

Vánoční dílny ZŠ – návštěva školy

V pátek 23.11. 2018 jsme s dětmi z obou tříd přijali pozvání na Vánoční dílny ZŠ. Maloškům i velikánům se líbilo pozorovat žáky školy při práci v dílnách, cvičné kuchyňce i ve třídách. Sledovali jsme výrobu stromečků s třpytkami, andělů zdobených krajkou, vyřezávání dřevěných svícnů a vypalování ornamentů k dekorování. Děti zaujalo také tvoření smaltovaných šperků, vykrajování perníčků, zdobení polystyrenových dekorací a slepování šiškových stromečků. Všem se nám dílničky moc líbily a někteří školkáčci byli rádi, že navštívili své sourozence ve škole!

Dráčkův den v MŠ 22.11.2018

První sněhová nadílka nám napověděla, že se máme začít pilně připravovat na zimu. Proto jsme si se školkáčky zopakovali poznatky o podzimu a s papírovými draky a jejich úkoly jsme si vymysleli Dráčkův den. Dráček Papíráček nám zazpíval písničku o tom, jak létá vysoko a přečetli jsme si pohádku O pyšném drakovi. A soutěžení mohlo začít. Děti plnily úkoly s velkou chutí – hledaly draky podle daného znaku, vymýšlely jména, na místo mašliček skládaly své papučky a pak je třídily, přiřazovaly písmena i čísla a vydařil se také slalom s dráčkem na šňůrce. Posledním úkolem bylo seřazení dráčků podle velikosti. Děti se pobavily a hlavně se spoustu věcí naučily!

Strašidelné soutěžení ve školce 1.11.2018

Letošní podzimní strašidelné soutěžení nám do školky přičarovaly čtyři čarodějky. Po přípitku výborným lektvarem, který nám umíchaly Natálka a Barunka  jsme se vydali do tělocvičny, kde na nás čekala spousta úkolů. Školkáčci, kteří se díky maskám proměnili ve strašidýlka se trefovali do zavěšených duchů, při lezení na žebřiny hledali netopýry, krmili hada, házely škrpálem na cíl, trefovali se do dýní, přitahovali pavouka na pavučině a prolézali strachovým tunelem. Musíme pochválit nejen děti, které se moc snažily a bylo znát, že se jim soutěžení velice líbí, ale hlavně si pochvalu zaslouží rodiče dětí, protože úplně všichni školkáčci měli masku! Děkujeme také za spoustu dobrůtek, které děti vyhrávaly za soutěžení. Přinesli nám je Alešek, Barunka, Jiříček, Martinka, Milošek, Natálka, Nelinka a  Radimek.

Divadelní pohádka ve školce 31.10.2018

POHÁDKA – Jak včelka zachránila králíčka
Velice děkujeme Maňáskovému divadélku Olomouc za pohádku s poučením! Zlá koza Róza byla po zásluze potrestána a dětem se líbily písničky i krásní maňásci.  Děti z obou tříd se pěkně bavily, s radostí radily zvířátkům a s nadšením tleskaly! Děkujeme za krásný zážitek a budeme se těšit na další pohádky veselého divadélka!

KNÍŽKA LESNÍHO SKŘÍTKA – MŠ 2018

Milí rodiče, milé děti!

Lesní skřítek nám přinesl do mateřinky novou knížku pohádek, ale všechny písmenka i obrázky se nám někam zatoulaly a rozfoukal je vítr….

Proto si jí společnými silami vytvoříme sami….

Někdo může vymyslet krátkou pohádku, někdo napíše krásnou básničku a někomu jde lépe kreslení a domaluje obrázek….

Ale společně vytvoříme originální knížku na téma: POHÁDKY Z LESA.

Přejeme Vám spoustu nápadů, fantazie a zábavy! A těšíme se na povídání o zvířátkách, vílách skřítcích a třeba i stromech či kytičkách.

Putování za lesním skřítkem 22. – 26.10.2018

Školkáčci z naší mateřinky mají velice rádi pozorování přírody,  motivované úkoly, netradiční výtvarné techniky a hlavně pohádky. Všechny tyto aktivity jsme dětem nabídly v týdnu, který byl pojmenován Putování za lesním skřítkem. Děti z obou tříd pracovaly s přírodninami – tvořily logické řady z ořechů a kaštanů, učily se poznávat stromy a jejich plody, pojmenovávaly zvířata a zvládly nelehké úkoly z pracovních listů. S využitím nových pohádkových pomůcek (Veverka Čiperka, Tři medvědi a Budka) se učily převyprávět text a zvládly předmatematické úkoly. Poslední den týdenního projektu za dětmi zavítal do školky Lesní skřítek, který děti z obou tříd vyzkoušel, co se naučily – třídily a poznávaly větvičky stromů, pojmenovávaly obrázky zvířat, zpívaly písničky a zatancovaly skřítkovi jako veverky. Jako překvapení předal školáčkům knížku lesních pohádek, ale k překvapení všech byla bez písmenek i obrázků. Lesní skřítek proto vyzval děti, aby mu do knihy namalovaly a s pomocí rodičů také vymyslely a napsaly nějaké pohádky o lese. Děti měly ze všeho velkou radost a to je to nejdůležitější!!!

BAREVNÝ PODZIM VE ŠKOLCE

Krásné podzimní počasí nás lákalo ke hrám v přírodě. Sbírali jsme kaštany i různé přírodniny a děti si pak s nimi hrály nejen venku, ale tvořily z nich také svá výtvarná díla ve školce. Děti ze třídy Sluníček se učily různé dovednosti motivované ovocem a zeleninou, poznávaly s pokusem, jak roste ze semínka rostlina a s Dřevohrátkami jsme poznávali stromy, jejich plody a hráli si se dřevem. Děti ze třídy Včelek si pochutnaly na ovocných jednohubkách, které si samy připravily a vytvořily podzimní koláže i obrázky skřítků. Společně jsme se pak zúčastnili se žáky ZŠ oslavy Dne stromů a slavnostně zasadili strom v areálu školy.  Bylo moc pěkné sledovat, jak malí i velcí mají velkou radost, když přihrnovali hlínou ke kořenům stromu. Ořešák královský tak bude nejen zdobit okolí, ale časem nám nabídne i své ořechy. A děti se tímto učí přírodu nejen pozorovat a obdivovat, ale hlavně chránit!