Máme rádi ovoce – třída Včelky

V rámci tématu Červené jablíčko poznávaly děti ze třídy Včelek ovoce. Učily se plody rozeznávat a pojmenovávat. Třídily je podle toho, jestli roste u nás, nebo je dovážíme z jiných krajin. Zpívaly podzimní písničky, skládaly jablíčkové puzzle, hrály si na obchod a kuchaře. V závěru týdne pak samy vyráběly ovocné jednohubky. Ty pak jako překvapení donesly k ochutnání nejmenším dětem do třídy Sluníček!

Jablíčkový den – třída Sluníčka 4.10.2019

V pátek 4.10.2019 jsme si ve třídě Sluníček uspořádali Jablíčkový den. Nejprve se děti dozvěděly, jak vyroste z jadýrka strom a na něm jablko, zazpívali si o Ančičce a naučili se říkadlo s pohybem Měla babka čtyři jabka. Učili jsme se ukazovat na prstech počet 1 a 5,  kouleli si s míčky jako s jablíčkem a jablka pozorovali všemi smysly. Pochutnávali jsme si na různých odrůdách a děti určovaly, které je sladké a které kyselé. Při vycházkách do okolí jsme hledali jabloně a pozorovali podzim.

Lesní stezka – projektový den MŠ 27.9.2019

V pátek 27.9. se vydaly děti ze třídy Včelky na výlet, na který se všechny moc těšily. Doprovázely je jejich paní učitelky a jely do Přestavlk u Tršic, kde na všechny čekala paní Mgr. Pacovská. Ta s naší školkou spolupracuje již několik let a všechny své výukové programy zaměřené na přírodu má velice dobře nachystány, propracovány a také používá mnoho názorných pomůcek. Ne jinak to bylo i tento den. Děti si prošly trasu dlouhou 4 km, která vedla nejprve klidnou vesničkou a poté pěknou přírodou. Stezka měla celkem pět stanovišť. První bylo zaměřeno na stromy jehličnaté a listnaté. Děti stromy poznávaly, přiřazovaly k tomu správnému šišky, bukvice nebo žaludy. Na druhém stanovišti se seznámily s plody lesa a ve skupinkách třídily houby na jedlé a jedovaté. Třetí stanoviště bylo zaměřeno na ptáky lesa a to datla, strakapouda a žlunu. Děti viděly makety těchto ptáků v životní velikosti, poslechly si jejich hlasy a také se dozvěděly, jak tito doktoři lesa žijí. Na předposledním stanovišti se seznámily s lesními šelmami a poslední stanoviště patřilo kopytníkům lesa. Cílem naší cesty byl rybník, kde jsme si všichni dali svačinku, děti si vyrobily medaile a pomalu jsme se vydali na zpáteční cestu. Tu měly děti zpestřenu hrami, ke kterým používaly obrázky ze svých medailí. Počasí nám přálo, děti si výlet maximálně užily a nenásilnou a hravou formou se dozvěděly spoustu informací o lese a jeho obyvatelích.

– více obrázků naleznete ve fotogalerii.

Program informativní schůzky pro rodiče dětí z MŠ 18.9.2019

Podrobný zápis ze schůzky naleznete na vývěsce v šatně. Jsou zde k nahlédnutí informace např. o zařazení MŠ do projektu Šablony II, nových pomůckách, daru rodičů, plaveckém výcviku, fotografování se zimní tématikou, kroužkem angličtiny, výpis konzultačních hodin v MŠ, GDPR a také seznámení s dokumenty MŠ aj.