Polytechnická výchova v MŠ – téma TEXTIL

V týdenním tématu jsme rozeznávali materiály kolem nás a zaměřili jsme se především na textil. Dětem se líbilo tancování se šátky, hra s převleky do kostýmů, prolézání strachovým tunelem i aktivity s padákem. Učily se vkládat bambulky pinzetou do logicky navazujícíh řad, hrály si s provázkovými obrázky a při motivovaném dnu s plyšáky nejprve popisovaly jejich vzhled a rozvíjely tak svou slovní zásobu a pak jsme si s nimi zasportovali a zahráli na schovávanou.

Beseda Komunikace napříč generacemi – MŠ – 27.5.2019

V rámci Šablon II se uskutečnila v naší školce beseda s koučkou Mgr. Blaženou Mačákovou, která nás již navštívila v Šablonách I a její povídání se u Vás setkalo s velice kladným ohlasem. Tentokrát se dvouhodinové setkání vedlo v duchu tématu Komunikace napříč generacemi. Velice děkujeme paní lektorce za podnětné nahlédnutí do problematiky soužití generací! Všichni, kteří se zúčastnili, byli nadšení a odcházeli s úsměvem na rtech!!!

VLS – Lesní pedagogika Bohuslávky – MŠ 23.5.2019

V rámci projektového dne se děti ze třídy Včelky vypravily 23.5. do obory v Bohuslávkách, kde se prošly po naučné Študentově stezce a plnily zajímavé, naučné úkoly. Ty si pro ně již tradičně nachystala lesní pedagožka z VLS Lipník nad Bečvou paní Bc. Klevarová Romana spolu se studenty 2. ročníku SLŠ v Hranicích Kubou a Lukášem. Děti si ve dvou skupinách prošly čtyři stanoviště, kde se učily poznávat listnaté stromy habr, lípu a dub a s nimi také pracovaly. Musely k nim najít semínko, list, semenáček a to vše nalepit na svůj pracovní list. Další stanoviště bylo zaměřeno na myslivost. Děti hledaly dalekohledem obrázky lesní zvěře rozmístěné v určité vzdálenosti na stromech, poznávaly zvuky zvířat a přiřazovaly je ke správným obrázkům. Na třetím stanovišti si každý vytvořil svou medaili, kterou si ozdobil tiskátky listů a stop zvěře a také se zde děti seznámily s životem včel a jako včelky si nosily kytky do svého úlu. Poslední stanoviště bylo zaměřeno na koloběh vody v přírodě. Děti si ho zdramatizovaly a také si zahrály hru na řeku a kapky. Počasí nám přálo, děti si dopoledne v lese užily a také dostaly od našich milých průvodců pěkné dárky. S nimi se také rozloučily tematicky ,, lesu zdar ,,.