PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM MŠ POTŠTÁT 1.1.2020

Velice děkujeme všem rodičům a přátelům MŠ Potštát, kteří naši školku podporují nejen věcnými, ale i finančními sponzorskými dary a dále také všem účastníkům vánočních tvořivých dílen. Velký dík patří také maminkám, které nám připravují pohoštění k různým příležitostem! Díky Vám všem můžeme připravovat pro děti pestrý program a zkrášlovat prostředí naší školky.

Bruslení – MŠ 12.12.2019

Ve čtvrtek 12. prosince přišly děti ze třídy Včelek netradičně do školky s bruslemi a přilbou a vydaly se za sportováním do Nového Jičína, kde na zimním stadionu probíhala výuka bruslení. Všechny děti byly moc šikovné a nadšené z výletu!

 

Dravci – ekoprojekt se školkáčky 11.12.2019

Na program se zaměřením na rozvoj ekologie u předškolních dětí, který připravuje Mgr. Tereza Pacovská se všichni ve školce velice těšíme. Letos jsme se zaměřili na téma o dravcích. Děti se zajímavou formou dozvěděly spoustu nových poznatků o ptácích, pozorovaly rozdíly mezi orlem a sovou, dozvěděly se o jejich lovu i rozdílné stavbě těla. Zajímavé bylo si pomocí provázků porovnat rozpětí křídel od nejmenších po největší dravce. V závěru si každý vyrobil papírovou sovičku. Velice děkujeme paní lektorce za poučné vyprávění.

Vánoční ladění – MŠ 6.12.2019

V pátečním podvečeru jsme se společně s rodiči a ostatními hosty sešli v tělocvičně, kde byl pro všechny připraven již tradiční kulturní program Vánoční ladění. Žáci ZŠ a školkáčci zde předvedli pásmo zimních písniček, koled, tanečků a také různé scénky.