OBNOVENÍ ČINNOSTI ZŠ A ŠD

Vážení rodiče,

od středy 18. 11. 2020 bude obnoven provoz základní školy pro žáky 1. a 2. ročníku. Pro tyto žáky bude od středy v provozu také školní družina.  Pro ostatní žáky ZŠ nadále pokračuje povinné distanční vzdělávání.

V souvislosti s distanční – online výukou se ve zvýšené míře objevuje nový fenomén, kdy především žáci 2. stupně ZŠ nepoužívají kamery a nespolupracují s vyučujícím. Opět si dovolím připomenout, že distanční výuka, tedy i její online forma je ze zákona povinná a žák stejně, jako v hodinách prezenční výuky plní zadání a pokyny učitele. Je hlavně v zájmu žáků, ale i vás rodičů a školy, aby distanční výuka probíhala co nejefektivněji a žáci získávali i přes složitost situace potřebné znalosti a dovednosti.

Závěrem vám chci poděkovat za nasazení a spolupráci s našimi pedagogy. Bez vaší pomoci by zvláště na 1. stupni ZŠ byla online výuka těžko realizovatelná.

Vážení rodiče, věřím, že se epidemiologická situace v naší zemi bude i nadále zlepšovat a brzy umožní návrat i dalších ročníků zpět do lavic.

V Potštátě 12. 11. 2020

Karel Machyl, ředitel ZŠ a MŠ Potštát

 

VÝUKA V ZŠ OD PONDĚLÍ 2. LISTOPADU 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

situace kolem koronaviru se nevyvíjí příznivě, vláda rozhodla o tom, že zůstanou nadále uzavřeny základní školy včetně prvních stupňů.  Z toho důvodu bude v pondělí 2. listopadu obnoven pouze provoz MŠ a ŠJ. Žáci ZŠ zůstávají na distanční výuce, která bude doplněna i na prvním stupni online výukou. Rozpis hodin online výuky obdrží všichni zákonní zástupci v průběhu týdne od třídních učitelů, na druhém stupni dojde navíc k posílení hodin online výuky. Školní jídelna bude připravovat stravu pro děti MŠ, zaměstnance školy, žáky na distanční výuce a cizí strávníky. Odběr obědů v případě žáků na distanční výuce a cizích strávníků bude probíhat ve stejném režimu, jako v týdnu před prázdninami. Všechny zájemce o odběr stravy žádám, aby se přihlásili nejpozději v pondělí do 8. hodiny ráno u vedoucí školní jídelny paní R. Pokorné.

Pozastavena zůstává až do odvolání také činnost zájmových kroužků a školní družiny, v provozu však zůstává služba školního logopeda a to jak pro děti MŠ, tak pro žáky ZŠ. Paní logopedka pracuje s klienty individuálně, v případě MŠ vždy každé druhé pondělí, v případě ZŠ pak každou středu od 12,30 hodin v prostorách žákovské knihovny dle dohodnutých časů.

V Potštátě dne 30. 10. 2020

Karel Machyl, ředitel školy

 

PROVOZ ŠKOLY V TÝDNU OD 26. 10.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 budou v rámci mimořádných opatření uzavřeny všechny součásti ZŠ a MŠ Potštát. V provozu nebude ZŠ, MŠ, ŠD a školní jídelna nebude vařit ani pro cizí strávníky. Zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou případně studijní volno.

Provoz školy bude dle aktuální situace zahájen v pondělí 2. listopadu. Pokud nedojde k dalšímu zpřísnění opatření k zabránění šíření koronaviru, zahájí v pondělí 2. 11. svůj provoz mateřská škola, školní jídelna a snad také 1. stupeň ZŠ. O případných změnách budeme operativně informovat prostřednictvím webových stránek školy.

S přáním pevného zdraví a klidných dnů

Karel Machyl, ředitel školy