Lyžařský výcvik

Vážení rodiče, milí žáci.

I přesto, že doba je šílená, náročná a plná změn, intenzivně se snažíme zajistit lyžařský výcvik pro druhý stupeň s primárním důrazem na 7. ročník, případně 6. a 8. Máme již předběžný termín a to, 25.1.-29.1. (pondělí až pátek) na místním potštátském skiareálu.

 

Tato varianta nabízí výhody:

– nulové náklady na ubytování

– možnost zahájit lyžovací den v klasické době výuky (před 8 hodinou ranní)

– zajištěn svoz lyžařského vybavení až do skiareálu (žáci pouze od školy přejdou do skiareálu tzv. „na lehko“)

– zakončení lyžovacího dne kolem 13. hodiny + absolvování oběda ve škole

 

Pracuji na možnosti výuky jízdy i na snowboardu, kterou bych sám zaštítil, což by mohlo uspokojit i naše zkušené nebo začínající „prknaře“. Hlavním a pro někoho jediným nákladem jsou vleky, které se budou pohybovat kolem cca 800 Kč. Další náklad je zapůjčení vybavení pro ty, kteří nedisponují vlastním. Vypůjčení se pohybuje od 600 do 900 na 5 dní. Jsme ochotni a otevření Vám s výběrem a možným kontaktem či zprostředkováním pomoci 🙂

 

Jedná se o první informativní krůček a budu rád za počáteční zájemce. Napište mi prosím mail (rodiče), kdo byste měli zájem. V druhém kroku bych rozposlal závažnější přihlášky, a nebo pokud situace dá, předal je již žákům ve škole.

 

Děkuji za pozornost a buďte zdraví.

 

S pozdravem a úsměvem,

 

Mgr. Jonáš Gazdík

Výuka v terénu

Vážení rodiče. 

Žáci 8. třídy, dnes v hodině zeměpisu, opustili lavice a vydali se do centra města. Okusili tak výuku v terénu a role se vyměnily. Žáci si předem, formou menšího referátu, připravili informace o stručné historii vybraných míst Potštátu a obohatili tak jak ostatní členy třídy, tak pana učitele, kterého tak provedli po městě. Blíže jsme se společně věnovali historii školy, hřbitova, Bočkova náměstí a pamětihodnostem, které k němu náleží (sochy, věž, morový sloup) a nesmíme také zapomenout na zámek nebo kostel Sv. Bartoloměje. Jednalo se o úvodní ochutnávku této metody výuky zaměřené na znalost místního regionu, která bude do výuky zařazována i pro další třídy, i třeba formou exkurze nebo odborné prohlídky konkrétních míst s průvodcem. Jednalo o krásnou slunečnou hodinu a doufám, že máme spoustu podobných ještě před sebou.

Hezký den.

V Potštátě, 15. 9. 2020

Mgr. Jonáš Gazdík

ZAHÁJENÍ PROVOZU ZŠ

Vážení rodiče,

v úterý 1. 9. 2020 zahájíme nový školní rok. V závislosti na počasí proběhne slavnostní zahájení buď na nádvoří školy nebo v tělocvičně, v obou případech v 7,30 hodin. První den nebudou žáci využívat školní šatny, ale půjdou přímo do tříd, kde si je v 7,25 vyzvednou jejich třídní učitelé a odvedou je na slavnostní zahájení. Na něm budou představeni noví vyučujíc a další noví pracovníci školy.

Po ukončení společného zahájení se žáci se svými třídními učiteli přesunou do tříd, kde budou v rámci třídnické hodiny informováni o zásadách bezpečnosti, organizaci vyučování, stravování, používání šaten apod. Ve středu začne vyučování zcela normálně v 7,25 hodin a žáci budou mít pouze 4 třídnické hodiny. Ve čtvrtek a pátek poběží výuka již podle rozvrhu, avšak bez odpoledního vyučování.

Školní jídelna bude poskytovat obědy již od úterý 1. 9. 2020, zájemci o oběd tento den se však musí přihlásit v úterý nejpozději do 7,30 hodin.

V souvislosti s prevencí šíření onemocnění COVID -19 škola přijala opatření spočívající  ve zvýšeném dodržování pravidel hygieny, zvýšeném větrání, dezinfekci frekventovaných prostor a předmětů několikrát denně, v jídelně pak budou mít žáci příbory i talíře připraveny u stolů.

Závěrem si dovoluji požádat všechny zákonné zástupce, aby poté, co dostanou přístupové údaje, sledovali pravidelně elektronický informační systém ŠkolaOnline (2. stupeň ZŠ) a žákovské knížky či deníčky svých dětí na 1. stupni. V pondělí 7. 9. 2020 v 15,30 hodin proběhne v prostorách školní jídelny plenární schůze zákonných zástupců žáků a dětí navštěvujících naši školu, kde budou mimo jiné předány informace týkající se preventivních opatření, postupu při podezření na nákazu koronavirem, informace k organizaci výuky, pracovním sešitům a elektronickému informačnímu systému školy.

V Potštátě 28. 8. 2020

 

Mgr. Karel Machyl