Paralympijský školní den

Paralympijský školní den 31. 5. 2019

 Dětský den se slavil aktivně a netradičně. Profesoři Fakulty tělesné kultury (APA) si pro žáky nachystali Paralympijské hry. Žáci se na chvíli měli vžít do situace sportovců s trvalým tělesným a zrakovým postižením. Disciplíny probíhaly v prostoru školy a na fotbalovém hřišti. Žáci si vyzkoušeli pohybovat se v prostoru se slepeckou holí, pak dostali zodpovědnou úlohu asistenta, který doprovází nevidomé. V tělocvičně si zkusili sportovní mobilitu na vozíku. Žáci hráli různé hry a testovali své schopnosti a dovednosti se zdravotním znevýhodněním. Na fotbalovém hřišti se házelo ringem a soutěžilo v hodu vortex oštěpem ze sedu. Děti si vyzkoušely i novou hru discgolf. Nejlepší sportovci byli na závěr odměněni. Všichni si odnesli spoustu dojmů a zážitků a hodnotili Paralympijské hry jako zajímavou a povedenou akci.

Mgr. M. Sosíková

Šibřinky

Šibřinky se vydařily

Páteční večer 15. 3. 2019 byl na Potštátě ve znamení masek a šibřinkové zábavy. Nejen místní, ale i mnozí přespolní si nenechali ujít příležitost a ukryti v důmyslných kostýmech a maskách se přišli pobavit do místního zámku. Pokračovat ve čtení „Šibřinky“