ZAHÁJENÍ PROVOZU ZŠ

Vážení rodiče,

v úterý 1. 9. 2020 zahájíme nový školní rok. V závislosti na počasí proběhne slavnostní zahájení buď na nádvoří školy nebo v tělocvičně, v obou případech v 7,30 hodin. První den nebudou žáci využívat školní šatny, ale půjdou přímo do tříd, kde si je v 7,25 vyzvednou jejich třídní učitelé a odvedou je na slavnostní zahájení. Na něm budou představeni noví vyučujíc a další noví pracovníci školy.

Po ukončení společného zahájení se žáci se svými třídními učiteli přesunou do tříd, kde budou v rámci třídnické hodiny informováni o zásadách bezpečnosti, organizaci vyučování, stravování, používání šaten apod. Ve středu začne vyučování zcela normálně v 7,25 hodin a žáci budou mít pouze 4 třídnické hodiny. Ve čtvrtek a pátek poběží výuka již podle rozvrhu, avšak bez odpoledního vyučování.

Školní jídelna bude poskytovat obědy již od úterý 1. 9. 2020, zájemci o oběd tento den se však musí přihlásit v úterý nejpozději do 7,30 hodin.

V souvislosti s prevencí šíření onemocnění COVID -19 škola přijala opatření spočívající  ve zvýšeném dodržování pravidel hygieny, zvýšeném větrání, dezinfekci frekventovaných prostor a předmětů několikrát denně, v jídelně pak budou mít žáci příbory i talíře připraveny u stolů.

Závěrem si dovoluji požádat všechny zákonné zástupce, aby poté, co dostanou přístupové údaje, sledovali pravidelně elektronický informační systém ŠkolaOnline (2. stupeň ZŠ) a žákovské knížky či deníčky svých dětí na 1. stupni. V pondělí 7. 9. 2020 v 15,30 hodin proběhne v prostorách školní jídelny plenární schůze zákonných zástupců žáků a dětí navštěvujících naši školu, kde budou mimo jiné předány informace týkající se preventivních opatření, postupu při podezření na nákazu koronavirem, informace k organizaci výuky, pracovním sešitům a elektronickému informačnímu systému školy.

V Potštátě 28. 8. 2020

 

Mgr. Karel Machyl

 

 

Ples školy

Školní ples 2020

Jako každý rok i letos 25. ledna 2020 ZŠ a MŠ Potštát uspořádala Školní ples. Už krátce po osmé hodině byl celý sál plný maminek, tatínků, sourozenců, členů širší rodiny a kamarádů našich budoucích absolventů. Po úvodním přivítání od pana ředitele jsme se všichni dojali nad krásným tanečním vystoupením, které si pro nás žáci deváté třídy připravili a také po týdnech trénování bezchybně a téměř profesionálně zatančili. Dále následovalo šerpování žáků, předání drobných dárků a následně i proslov s poděkováním, kterým deváťáci vtipně zhodnotili celé své působení na naší škole. Po tanci s rodiči následovala volná zábava, ke které nám po celou dobu krásně hrál K. Caha Band. Během večera také dvakrát vystoupil mladý taneční pár z Taneční školy Batukada, který nám předvedl ukázku standartních i latinskoamerických tanců. Na návštěvníky plesu také čekala velmi pestrá a bohatá tombola, za což patří veliký dík všem rodičům, městskému úřadu, okolním i přespolním firmám a pracovníkům školy, kteří nám tyto věcné dary poskytli. Poděkování patří i všem, kteří se podíleli na přípravě plesu, starali se o návštěvníky v baru a dohlíželi na zdárný průběh celého večera. Děkujeme rodičům a přátelům školy za jejich velkou podpor.

M. Jeřábková

Pokračovat ve čtení „Ples školy“