Šibřinky

Šibřinky se vydařily

Páteční večer 15. 3. 2019 byl na Potštátě ve znamení masek a šibřinkové zábavy. Nejen místní, ale i mnozí přespolní si nenechali ujít příležitost a ukryti v důmyslných kostýmech a maskách se přišli pobavit do místního zámku. Pokračovat ve čtení „Šibřinky“

Zahradnický koutek 3.-5. ročníku

Žáci 3.-5. ročníku vítají letos jaro netradičně. Spolu se svými učitelkami se rozhodli, že si založí malý zahradnický koutek, aby mohli pozorovat a  zkoumat,  co vlastně obnáší pěstování bylinek a některých druhů jarní zeleniny. Děti všechno samostatně nasely a vysadily a nyní už čekají, až se objeví první děložní lístky. Ještě si neuvědomují, že je ještě čeká spousta práce, ale myslím, že i na tu se těší. Pěstujeme například jarní salát, ředkvičku, jarní cibulku a spoustu druhů bylinek. Je třeba zdůraznit, že žáci se o „své“ rostlinky starají úplně sami a každý den chodí dobrovolně bez připomínání kontrolovat svoje minizáhonky. Držte jim palce, aby za svou snahu byli odměněni velkou úrodou.

Badatelský klub

Pokusy v badatelském klubu

Na našem prvním setkání badatelského klubu v 2. pololetí jsme vyzkoušeli tři zajímavé pokusy. Vyrobili jsme si barevnou lávovou lampu.  Pokus byl jednoduchý, ale velmi efektní. Děti pochopily, že lampa funguje na principu různých hustot látek. Druhým pokusem jsme nafoukli balónek za pomoci kvasnic, vody a cukru. Do třetice se nám podařilo vytvořit barevnou sopku. Pokusy se mladým badatelům líbily, pochopili i jednoduché vysvětlení probíhajících jevů.

S. Adzimová

Pokračovat ve čtení „Badatelský klub“

Naší přírodou

Jako každý rok jsme se i letos 5. 2. 2019 zúčastnili přírodovědné soutěže Naší přírodou, kterou pořádá Středisko volného času Atlas a Bios v Přerově. Soutěží se v mladší a starší kategorii a každá kategorie má 4 tematické okruhy – společenstva lesa, společenstva vodního prostředí, společenstva polí, luk a pastvin a společenstva lidských sídlišť.

Pokračovat ve čtení „Naší přírodou“