Výuka v terénu

Vážení rodiče. 

Žáci 8. třídy, dnes v hodině zeměpisu, opustili lavice a vydali se do centra města. Okusili tak výuku v terénu a role se vyměnily. Žáci si předem, formou menšího referátu, připravili informace o stručné historii vybraných míst Potštátu a obohatili tak jak ostatní členy třídy, tak pana učitele, kterého tak provedli po městě. Blíže jsme se společně věnovali historii školy, hřbitova, Bočkova náměstí a pamětihodnostem, které k němu náleží (sochy, věž, morový sloup) a nesmíme také zapomenout na zámek nebo kostel Sv. Bartoloměje. Jednalo se o úvodní ochutnávku této metody výuky zaměřené na znalost místního regionu, která bude do výuky zařazována i pro další třídy, i třeba formou exkurze nebo odborné prohlídky konkrétních míst s průvodcem. Jednalo o krásnou slunečnou hodinu a doufám, že máme spoustu podobných ještě před sebou.

Hezký den.

V Potštátě, 15. 9. 2020

Mgr. Jonáš Gazdík