EKO-projekt 4.1.2019 – Na ptačím krmítku

Hned po vánočních prázdninách za námi do školky zavítala milá návštěva, kterou si některé děti již pamatovaly, protože u nás již několikrát byla se svými pestrými, velmi zajímavými a vždy propracovanými programy. Byla to paní lektorka Mgr. Tereza Pacovská, která se věnuje environmentální výchově. Tentokrát přijela s programem Na ptačím krmítku, který se nám krásně hodil pro zimní období. Děti hned na začátku zaujala vycpanými ptáky, které si děti mohly nejprve prohlédnout a pak se je také snažily poznávat. Své naučné povídání o tom, čím se ptáci živí, jak jim pomáháme přes zimu, jaký je rozdíl mezi krmítkem a budkou prokládala pohybovými chvilkami nebo písničkou o Grónské zemi. Děti si zahrály pexeso s přírodninami a také si s pomocí paní učitelek vyrobily zvoneček ze slunečnicových semínek, který si odnesly domů. Tam si ho mohou pověsit na zahradu a pozorovat barevné ptáčky, kteří se na něm krmí.