Měsíční plány MŠ – říjen 2018

1.- 5.10.       Téma: Červené jablíčko

3.10.             Zdravá 5 – interaktivní program o zdravém stravování

8. – 12.10.   Téma: Sladká mrkvička

9.10.              Logopedie pro přihlášené děti

12.10.            DRAKIÁDA – Za Modrou hvězdou od 16 do 17 hod.

15. – 19.10.  Téma: Košík plný zdraví

15.10.            DOŽÍNKY

SBĚROVÝ TÝDEN – více informací v MŠ

16.10.           Návštěva místní knihovny od 10:15 hod.

19.10.            EKO hrátky – environmentální výchova v MŠ

19.10.            Den stromů – zasazení stromu v areálu ZŠ a MŠ

22. – 26.10. Téma: Putování za lesním skřítkem

Lesní knížka – společná práce rodičů a dětí

23.10.           Logopedie pro přihlášené děti

29. – 30.10. Podzimní prázdniny – provoz dle počtu přihlášených dětí

31.10.            DIVADLO v MŠ

– Jak včelička zachránila králíčka v 10:45 hod. – vybíráme 50 Kč

JAK USNADNIT DÍTĚTI VSTUP DO DĚTSKÉHO KOLEKTIVU

Vážení rodiče, připravili jsme pro Vás několik důležitých informací a rad, které oceníte před nástupem Vašeho dítěte do kolektivu v naší mateřské škole.

Minimalizace adaptačních problémů

Doporučení, jakým způsobem je vhodné ze strany rodičů přistupovat.
Před samotným nástupem dítěte do školského zařízení je vhodné, aby se rodiče seznámili s MŠ i učitelkami MŠ, což v naší školce umožňujeme při adaptačním programu Miniškolička a také při zápisu dětí do školky. Dále je velice důležité dítě povzbuzovat a chválit, povídat si s ním o dění ve školce, učit jej samostatnosti. U nejmenších dětí je vhodné přinést oblíbený předmět (plyšovou hračku), který slouží jako spojnice s domovem.

Doporučení, jak dítě na adaptaci připravit.
Výhodou pro snazší adaptaci je postupné zvykání dětí na odloučení, připravovat dítě na samostatnost zejména při hygieně, oblékání či stravování. Učit dítě pít z hrnečku, jíst lžící a sedět u stolu při stravování. Děti školkou nestrašit. Pokud bude dítě plakat při předávání, měl by být rodič přívětivý, ale rozhodný. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Nesdělovat dítěti své obavy z adaptace, ale vhodně jej motivovat a chválit.

Informace, jakým způsobem přistupují k adaptaci pedagogové v naší školce.
Snažíme se o individuální přístup k dítěti, po příchodu do školky mají děti na výběr z aktivit podle momentální nálady – výtvarné aktivity u stolečku, hry s hračkami v koutcích, nabídka pomůcek pro pohybovou aktivitu (odrážedla, aktivity rings, obruče aj.), řešení logických úkolů, ale také možnost odpočívání s polštářem na rohové válendě. Většina dětí adaptaci zvládne a paní učitelka motivuje děti zajímavými činnostmi tak, že po chvíli si již pěkně v klidu hrají, malují, nebo se věnují nabízeným didaktickým aktivitám.
S převlékáním na vycházku i při stravování v jídelně nám pomáhá paní školnice.

Dítě a adaptace

Základní přehled toho, co by dítě mělo umět při nástupu do školky:
– používat toaletu
– alespoň částečně se svlékat a oblékat
– sedět po dobu jídla u stolečku
– používat lžíci
– pít z hrnečku
– umýt si ruce a utírat se do ručníku
– setrvat u činnosti 5 – 10 minut
– chodit po schodech s přidržováním zábradlí
– snažit se uklízet hračky
– zvykání na odloučení
– reagovat na pokyn (počkat, podat, přijít aj.)
– pozdravit, požádat, poděkovat
– komunikovat
– používat kapesník

PROGRAM INFORMAČNÍ SCHŮZKY 19.9.2018 – MŠ

 • Počet předškoláků v letošním šk. roce
 • Počet dvouletých dětí ve třídě Sluníček + od 1.9. přijata chůva
 • Hospodaření s darem rodičů v uplynulém šk. roce
 • Dobrovolný dar školce 200 Kč – dle zvážení rodičů – do konce října
 • Poděkování sponzorům za finanční dary a seznámení s pomůckami za ně zakoupenými
 • Poděkování za sladkosti + oslavy v MŠ (svátky, narozeniny)
 • Informace – Vánoční trhy + dílničky
 • Zapojení se do Šablon 2
 • Plavecký výcvik
 • Fotografování dětí s vánoční tématikou
 • Sběr PET vršků a papírů
 • Nejbližší akce MŠ
 • Konzultační hodiny, informace – internet, facebook, nástěnky
 • Vedení dětí k samostatnosti – používání příboru, nůžky, sebeobslužnost
 • Přítomnost pouze zdravých dětí v MŠ, povinnost oznamovat vši.
 • Kroužek logopedie
 • GDPR

Pokračovat ve čtení „PROGRAM INFORMAČNÍ SCHŮZKY 19.9.2018 – MŠ“