PRAVIDLA ONLINE VÝUKY

Vážení rodiče,

vzhledem k opakujícím se případům narušování online výuky jinými osobami, než jsou pro danou skupinu stanoveny, dovolím si citovat ustanovení školního řádu, který je platný v tomto školním roce a s nímž byli všichni žáci seznámeni:

Je zcela nepřípustné pořizovat zvukové a obrazové záznamy bez souhlasu dotčených osob. Toto jednání bude posuzováno jako závažné porušení školního řádu“.

Online výuka má své pochopitelné limity, i z toho důvodu je nepřípustné nejen pořizování zvukových a obrazových záznamů, ale také přizvání jiných cizích osob do jednotlivých hodin online výuky. I tato skutečnost bude brána jako závažné porušení školního řádu se všemi důsledky z toho plynoucími.

Děkuji za pochopení

 

Karel Machyl, ředitel školy

 

 

MŠ Potštát – plány říjen 2020 – upřesnění

Upřesnění plánů MŠ Potštát – říjen 2020

S politováním musíme z důvodu současné situace odložit námi připravované akce…

MINIŠKOLIČKA – do odvolání se provoz ruší…

19.10. – 23.10. Téma: Putování za lesním skřítkem

– činnosti zaměřené na poznávání lesa – uskuteční se

23.10. Výukový program Ježek – ZRUŠENO

26.10 – 30.10.2020 – MŠ UZAVŘENA

Z důvodu mimořádných a podzimních prázdnin

30.10. Beseda s paní psycholožkou – ZRUŠENO