Paralympijský školní den

Paralympijský školní den 31. 5. 2019

 Dětský den se slavil aktivně a netradičně. Profesoři Fakulty tělesné kultury (APA) si pro žáky nachystali Paralympijské hry. Žáci se na chvíli měli vžít do situace sportovců s trvalým tělesným a zrakovým postižením. Disciplíny probíhaly v prostoru školy a na fotbalovém hřišti. Žáci si vyzkoušeli pohybovat se v prostoru se slepeckou holí, pak dostali zodpovědnou úlohu asistenta, který doprovází nevidomé. V tělocvičně si zkusili sportovní mobilitu na vozíku. Žáci hráli různé hry a testovali své schopnosti a dovednosti se zdravotním znevýhodněním. Na fotbalovém hřišti se házelo ringem a soutěžilo v hodu vortex oštěpem ze sedu. Děti si vyzkoušely i novou hru discgolf. Nejlepší sportovci byli na závěr odměněni. Všichni si odnesli spoustu dojmů a zážitků a hodnotili Paralympijské hry jako zajímavou a povedenou akci.

Mgr. M. Sosíková

Seznam přijatých dětí do MŠ – šk.rok 2019/2020

SEZNAM DĚTÍ DOSUD PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE POTŠTÁT, OKRES PŘEROV PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020   

číslo registrační číslo uchazeče
1 MŠ – 1/2019
2 MŠ – 2/2019
3 MŠ – 3/2019
4 MŠ – 4/2019
5 MŠ – 5/2019
6 MŠ – 6/2019
8 MŠ – 8/2019
9 MŠ – 9/2019

 Mgr. Karel Machyl

ředitel ZŠ a MŠ Potštát, okres Přerov