Bezpečná školka + Policejní pohádky 18.2.2019

Aktivity pro rozšíření poznatků o nástrahách, při kterých může dětem hrozit úraz či nebezpečí se věnujeme v naší mateřince v průběhu celého školního roku s projektem pod názvem Bezpečná školka. S tématem Co děláme od rána do večera jsme si s dětmi povídali o nebezpečí v domácnosti. Hledali jsme předměty pro děti nebezpečné např. prskavky, zápalky, léky a vyprávěli si o domácích spotřebičích a jejich používání. Děti se seznamovaly s piktogramy a učily se rozeznávat čísla záchranářů. Následovalo téma Cestování a s knihou Policejní pohádky jsme se věnovali dopravním pravidlům s příběhem Cesta není hřiště. Dále jsme třídili značky, ukazovali si reflexní pomůcky, rozlišovali barvy na semaforu a také při vycházkách jsme si v praxi předváděli, jak správně přecházet vozovku a dodržovat bezpečnost. Je dobré vědět, že se úrazům dá předcházet.

Karnevalové dovádění ve školce 15.2.2019

Masopustní čas nám do školky přinesl Karnevalové dovádění. Po úvodní přehlídce masek a společném zpívání o školkovém karnevalu jsme si pochutnali na dobrotách, které nám přinesly holčičky Paličkovy! Moc děkujeme! Po mlsání jsme se vydali do tělocvičny a plnili rozličné úkoly – děti si hrály s nafukovacími balónky, třídily barevné kroužky, trefovaly se na cíl, zdolávaly překážky a společně jsme si zacvičili s padákem. Děti za splnění soutěží vyhrávaly sladkosti a kromě veselých zážitků si odnesly také nafukovací balónky, které nám věnovalo Město Potštát – velice děkujeme!!!