DOBROVOLNÝ DAR MŠ 19.9.2018

Milí rodiče, na schůzce dne 19. září 2018 byl projednám návrh na dobrovolný dar rodičů pro školkáčky, který bude využit na nákup cen za soutěže či olympiády, balíčky na Mikulášskou nadílku i další drobnosti k motivovaným dnům. Dle zvážení rodičů činí tato částka 200 Kč na dítě. Prosíme o úhradu do konce října. Děkujeme za děti, které mají z ocenění velkou radost!

– V případě neúčasti Vašeho dítěte na dané akci je dětem předána odměna dodatečně.

Schůzka rodičů 19.9.2018

Milí rodiče, zápis ze schůzky a body programu naleznete na vývěsce v šatně. Podrobnější informace a odpovědi na případné otázky Vám rady zodpoví všechny paní učitelky naší MŠ.

KONZULTAČNÍ  HODINY:

Třída Sluníčka – středa od 13:00  do 14: 00 hod.

Třída Včelky – středa od 15:00 do 16:00 hod.