5. třída v knihovně

Páťáci navštívili knihovnu

Ve středu 29.5.jsme zavítali se svou paní učitelkou do místní lidové knihovny, kde nás ochotně přivítala knihovnice paní Maršálková. Naše téma bylo objednané paní učitelkou a znělo- Motivace ke čtení a výběr knih podle vkusu každého žáka.

Paní knihovnice nám nejprve připomněla význam četby pro náš život, ukázala, které knihy kde najdeme a pak už nás vyzvala, abychom všichni řekli, jaká četba nás baví. Podle toho nám vybírala vhodnou literaturu  nebo poradila, na co se zaměřit. Také jsme se museli ukázat, jací jsme zdatní čtenáři a společně jsme si přečetli jednu zajímavou strašidelnou pověst z Potštátska.

Někteří žáci se ještě stihli zaregistrovat, takže už jsme všichni u paní Maršálkové „v počítači“. Paní knihovnice byla samozřejmě i ochotná využít naší návštěvy k tomu, abychom si každý vypůjčili několik knih a spokojeni jsme pak odcházeli do školy.

Děkujeme paní Maršálkové za vlídné přijetí i za sladkost na závěr.

Mgr.  Martina Hollasová